شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

 

برگزاری جلسه بررسی ارزیابی عملکرد پایانه های بندری بنادر در سازمان مرکزی

جلسه بحث و بررسی نحوه ارزیابی عملکرد پایانه های بندری کلیه بنادر با حضور نمایندگان کارگروه عالیه نظارت بندری در تاریخ 96/5/4 در محل سازمان مرکزی سازمان بنادر در تهران برگزار گردید. در این جلسه که آقایان رحیمی و ربانی به نمایندگی از بندر انزلی در این جلسه حضور داشتند پس از بحث و بررسی چک لیست های ارسالی از سازمان  ،نمایندگان بنادر به ایراد نظرات خود در خصوص چک لیست های ارزیابی پرداختند. سپس مهندس محمدی کرجی ران مدیرکل امور بندری سازمان ضمن بیاناتی در خصوص ضرورت ارزیابی و نظارت بر عملکرد پایانه های بندری بنادر توسط ادارت اموربندری به کار مثمر ثمر بندر انزلی در این خصوص پرداخت. در نهایت مهندس ربانی به نمایندگی از این بندر به تشریح نحوه عملکرد سیستم ارزیابی عملکرد پایانه های بندری اداره کل بنادر و دریانوردی بندر انزلی که آبان ماه سال 95 در انزلی اجرایی گردیده پرداخت که مورد نظر مدیرکل امور بندری سازمان و نمایندگان سایر بنادر واقع گردید.

khabar

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۳۱

 

اولین نشست مشترک معاون و مدیران اداره امور بندری با مسئولان پایانه های بندری در سال 1396

اولین نشست مشترک معاونت محترم دریایی و بندری و رییس و کارشناسان اداره امور بندری با مدیران و معاونین ترمینال اپراتورهای بندری در تاریخ 11/3/96 در محل دفتر معاون دریایی و بندری تشکیل گردید . در ابتدای این نشست آقای مهندس نژاد اسم معاون دریایی و بندری اداره کل ضمن عرض خیر مقدم بر لزوم پایبندی پایانه های بندری بر امر بهبود کیفیت خدمات بندری تاکید داشتند.سپس در ادامه آقای مهندس ربانی ضمن گزارشی از وضعیت سیستم ارزیابی عملکرد پایانه ها ،انجام تغییراتی در شاخص نرم تخلیه شناوران را از خرداد ماه خبر دادند. سپس جناب مرادنیا رییس اداره امور بندری بر تاکید و اجرای فرامین ازجانب پایانه ها و ایراد چند نقص بوجود آمده ازجانب هرسه پایانه اصلی بندری و تاکید بر رفع آنان داشتند. سپس هر کدام از مدیران پایانه ها به ایراد مشکلات حوزه کاری خود پرداختند

لبب

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳