دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

تغییرات سریع و شگرف در حوزه کسب و کار باعث گردیده تا سازمان های پیشرو به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود درعرصه جهانی و کسب میزان قابل ملاحظه ای از سهم بازار ، به مطالعات گسترده ای پرداخته و به شکل هوشمندانه ای با تکیه بر دانش ، علاوه بر افزایش بهره‌وری سازمان ، امنیت و سلامت کارکنان و همچنین رضایت مشتریان خود را تامین نمایند. این مطالعات می تواند با مشارکت کارکنان و یا از طریق دانشگاه ها ، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی به انجام رسیده و مانع از بروز آسیب هایی گردد که به صورت ناخواسته پیرامون سازمان ها وجود داشته و مشکلات متعددی را به همراه دارند .

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان نیز به منظور برآورده سازی نیاز های مطالعاتی بخش های زیر مجموعه خود ، ضمن تشکیل کمیته تحقیق ، اولویت های پژوهشی خود را شناسایی و به صورت درون سازمانی و یا برون سپاری به انجام می رساند.

اعضای کمیته تحقیق اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 
حسین چراغی

 

رییس

 

چراغی

 بهروز لامع راد 

 

نایب رییس

 


lame 

 

سیدرضا میرجلیلی محنا

 

 

دبیر

 

mohanna

 

محمدرضا اثنا عشری

 

 

عضو

 

asnaashari

الیاس فیض بخش

 

عضو

 

feizbakhsh

 

نوراله عباسی

 

 

عضو

 

abbasi

 

احمد غفارزاده

 

 

عضو

 

ghaffarzadeh

مجتبی نظری

 

عضو

 

nazari

امید حسین پور

 

عضو

 

hoseinpour

 

کوروش وکیل منفرد

 

عضو

vakilmonfared

 

1- پیش بینی عملکرد متصدیان جهانی ترمینالهای کانتینری در سال 2012

مولف: محمد پورحاجی

2- کتاب راهنمای مدیریت و بهره برداری از بنادر خشک