پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

خدمات

 

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 

 

خدمات

خدمات ایمنی

-        نظارت بر  سوخت رسانی

-        صدور مجوز کار گرم

-        تخلیه ضایعات کشتی ها

-        خدمات شستشو

خدمات اطفاء حریق و امداد و نجات

خدمات پزشکی