چهارشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۵
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

  

مدیرکل  اداره  کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 cheraghi

حسین چراغی

تلفن داخلی: 2250-2253 

تلفن مستقیم :44424503

فکس:44424503

همراه :09171616715

پست الکترونیکی : cheraghi@anzaliport.ir

 

 

رئیس حراست

 تیزنا

بهروز تیزنا

تلفن داخلی:2591

تلفن مستقیم :44424803

فکس:44437999

همراه : 09151432892

پست الکترونیکی :Tizna@anzaliport.ir

 

 

رئیس اداره گارد و انتظامات

 ghaffarzadeh

احمد غفارزاده

تلفن داخلی: 2583-2214 

تلفن مستقیم :44427680

فکس:44427860

همراه :09111843802

پست الکترونیکی : ghafarzadeh@anzaliport.ir

 

 

سرپرست معاونت اداری و مالی

 

سید جلال گل پیرا

تلفن داخلی:   2400-2502

تلفن مستقیم :44424502

فکس:44427845

همراه :09117220045

پست الکترونیکی : golpira@anzaliport.ir

 

  

رئیس امور مالی

 farkhondeh

کمال فرخنده

تلفن داخلی:   2390-2564

تلفن مستقیم :44427983

فکس:...............

همراه :09173613573

پست الکترونیکی  : farkhondeh@anzaliport.ir

 

 

رئیس امور اداری

 arabani

حمید عربانی مستقیم

تلفن داخلی:   2360

تلفن مستقیم :44427120

فکس:44427120

همراه :09111356306

پست الکترونیکی : arabani@anzaliport.ir

 

 

معاون دریایی و بندری

 abbasi

نوراله عباسی

تلفن داخلی: 2250

تلفن مستقیم :44424503

فکس:44424503

همراه :09113836241

پست الکترونیکی : abbasi@anzaliport.ir

 

 

رئیس اداره  امور دریایی

 younesi

حسین یونسی

تلفن داخلی: 2560-2260 

تلفن مستقیم :44425539

فکس:44425539

همراه :09126788860

پست الکترونیکی :younesi@anzaliport.ir

 

   

رئیس اداره  امور بندری

 

مهرزاد نژاد اسم

تلفن داخلی:   2280-2554

تلفن مستقیم :44427960

فکس:44424503

همراه :09173614489

پست الکترونیکی nezhadesm@anzaliport.ir:

 

 

رئیس اداره  ایمنی و کانال

 فیض بخش

الیاس فیض بخش

تلفن داخلی:   2518

تلفن مستقیم :44992518

فکس:

همراه :09111367936

پست الکترونیکی :feizbakhsh@anzaliport.ir

 

 

رئیس اداره  ترانزیت و سرمایه گذاری

 nazaree

مجتبی نظری

تلفن داخلی:   2572-2230

تلفن مستقیم :44427782

فکس:44427782

همراه : 09111830978

پست الکترونیکی nazari@anzaliport.ir

 

   

معاون طرح و توسعه

 lame

بهروز لامع راد

تلفن داخلی:2305  

تلفن مستقیم :44427390

فکس:44422485

همراه :09111363996

پست الکترونیکی lame@anzaliport.ir

 

 

سرپرست اداره آمار و تبادل الکترونیکی اطلاعات

 

سید نیما چایچی ملتشاهی

تلفن داخلی:  2354-2567

تلفن مستقیم :44427819

فکس: 44427819

همراه :09111436604

پست الکترونیکی chaichi@anzaliport.ir

 

 

رئیس اداره آموزش

 mohammadpour

افشین محمد پور

تلفن داخلی: 2243

تلفن مستقیم :44427643

فکس: 44427643

همراه : 09111833765

پست الکترونیکی :mohammadpour@anzaliport.ir

 

 

معاون فنی و نگهداری

 almasi

مهران الماسی

تلفن داخلی: 2300-2557

تلفن مستقیم :44424501

فکس: 44424501

همراه : 09111815216

پست الکترونیکی : almsi@anzaliport.ir

 

  

رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 alinazari

علی نظری شهربیجاری

تلفن داخلی: 2318-2566

تلفن مستقیم :44427756

فکس: 44427756

همراه : 09113831589

پست الکترونیکی : anazarii@anzaliport.ir

 

 

رئیس اداره تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان

 navari

شهرام نواری

تلفن داخلی: 2320-2565

تلفن مستقیم :44427970

فکس: 44427970

همراه : 09111813557

پست الکترونیکی navari@anzaliport.ir

 

   

بازرس مدیر عامل در اداره کل

نیکروان  

عباس نیک روان

تلفن داخلی:2392

تلفن مستقیم :44992392

فکس:44427976

همراه : 09122716213

پست الکترونیکی :Nikravan@anzaliport.ir

 

 

 

 

 
 
[ Powered By RADCOM ]