سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

معرفی اداره HSE،مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و آتش نشانی

       
             

         اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیر عامل و آتش نشانی بنادر ودریانوردی استان گیلان

درسال 1396 پس از دستور مدیر کُل محترم ، اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیرعامل و آتش نشانی پس از  جذب کارشنا سان تخصصی  وکارآمد فعالیتهای بخش HSE را در چها ر بخش زیر نظر معاونت  محترم دریایی وبندری کار خود را آغاز کرد.

از سال ۱۳۸۵ توجه سازمان مرکزی به سیستمهای مدیریتی، وتلاش درجهت ارتقای وضعیت مدیریت و به روز رسانی استانداردهای معتبر جهانی (ISO)افزایش یافت که این امر باعث شروع اقدامات اساسی درجهت اخذ گواهینامه سیستم مدیرت یکپارچه (IMS) که شامل: استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ،مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 ومدیریت ایمنی وسلامت شغلی BS:OHSAS18001:2007 بوده ،منجر گردید.تلاش جهت دریافت گواهینامه IMSدارای مزایایی همچون افزایش آگاهی کارکنان ، استاندارد سازی فعالیتهای بندری ، مدیریت و کنترل حوادث در مجتمع بندری، ، مستندسازی اقدامات و ... گردید.این اقدامات درنهایت منجر به دریافت گواهینامه مذکوردرزمستان ۱۳۸۷ گردید.با توجه به اینکه پس ازاخذ گواهینامهIMSو به منظور استقرار و ارتقا ء سیستم واقدامات تخصصی بیشتر درخصوص مقوله ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست ، مدیریت ارشد اداره کل ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی تحت عنوان خطوط راهنمای ایمنی،سلامت ومحیط زیست HSE-MS-OGP:1994نمود. ودر ادامه با توجه به اینکه اکثر عملیات ها وفعالیتهای  بندر توسط شرکتهای بخش خصوصی انجام می پذیرد لذا با پیگیری  و ترغیب این پیمانکاران توسط مسئولین اداره کل تاکنون هر سه شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMSگردیده اند.

         ادارهHSE، مدیرت بحران وپدافند غیرعامل و آتش نشانی اداره کل شامل چهار بخش :

ü     HSE

ü     آتش نشانی

ü     مدیرت بحران

ü     پدافند غیرعامل

        اعضای اداره HSE ،مدیریت بحران وپدافند غیر عامل و آتش نشانی :

ü     سر پرست اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیرعامل و آتش نشانی

ü     کارشناس مسئول آتش نشانی و پرسنل آتش نشانی

ü     کارشناس مسئول HSE

ü     کارشناس مسئول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

ü     کارشناسان HSE ( کارشناسان ایمنی ،بهداشت و محیط زیست)

ü     کارشناس پدافند غیر عامل

ü     کارشناس مدیریت بحران