پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

درسال 1374 پس از تصویب طرح ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت و رفاه توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور، بندرانزلی نیز با جذب نیروهای  متخصص مرکز ایمنی و بهداشت و رفاه بندر را تاسیس نمود .

از سال 1385-1386 توجه سازمان مرکزی به سیستمهای مدیریتی وتلاش درجهت ارتقای وضعیت مدیریت روز ودریافت استانداردهای معتبر جهانی (ISO)افزایش یافت که این امر باعث شروع اقدامات اساسی درجهت اخذ گواهینامه سیستم مدیرت یکپارچه (IMS) که شامل iso9001(مدیریت کیفیت) ،iso14001(مدیریت محیط زیست) وiso18001(مدیریت ایمنی وبهداشت) بوده ،منجر گردید.تلاش جهت دریافت گواهینامه  IMSدارای مزایایی همچون افزایش آگاهی کارکنان ، استاندارد سازی فعالیتهای بندری ، مدیریت و کنترل حوادث در مجتمع بندری، ، مستندسازی اقدامات و ... گردید.این اقدامات درنهایت منجر به دریافت گواهینامه مذکوردرزمستان 1387 گردید.با توجه به اینکه پس ازاخذ گواهینامه IMS و به منظور استقرار و ارتقا ء سیستم واقدامات تخصصی بیشتر درخصوص مقوله ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست ، مدیریت ارشد اداره کل ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت HSE نمود.شروع فاز1 استقرار HSE – MS درسال 1390آغاز  و درسال 1391 به پایان رسیده وفاز دوم آن درحال اجرا می باشد. با توجه به اینکه اکثر عملیات وفعالیتهای  بندر توسط شرکتهای بخش خصوصی انجام می پذیرد لذا با پیگیری  و ترغیب این پیمانکاران توسط مسئولین اداره کل تاکنون دوشرکت موفق به دریافت گواهینامه  IMS گردیده وشرکتهای بزرگ دیگردرحال اقدامات اولیه ونیز پایانی می باشند.

 

مرکز HSE اداره کل شامل دوبخش وگروههای همکار می باشد:

مرکز ستادی و دبیرخانه HSE،مرکز اجرایی ونظارتی HSE(که شامل کارشناسان اداره کل وپیمانکاران می باشد) گروههای همکار HSE که شامل کارشناسان امور بندری دربخش اسکله نفتی ، تخلیه وبارگیری کارشناسان آلودگی دریا ، تجسس ونجات ،آتش نشانی وبخش عمران می باشند.


تخصص وتحصیلات کارکنان وهمکاران HSE :

v      کارشناس ایمنی

v      کارشناس بهداشت حرفه ای

v      کارشناس محیط زیست

v      کارشناس آتش نشانی

v      کارشناس شیمی

v      کارشناس تغذیه

v      کارشناس استاندارد

v      و کارشناسی مرتبط با فعالیت واحد ها

 


بانک اطلاعات بهداشت،ایمنی،محیط زیست

دایرة المعارف ایمنی،بهداشت،محیط زیستتاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۱

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در راستای حفاظت از  محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار و رعایت الزامات استاندارد ISO14001-2004  و قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی اقداماتی را بشرح ذیل در دست اقدام دارد:


انجام ممیزی دوره ای و بازرسی محیط زیستی از محوطه های عملیاتی عمومی و اختصاصی، عملیات نگهداری ، جمع آوری و حمل زباله، تاسیسات آب و فاضلاب و ... و پیگیری جهت رفع عدم انطباقها

 

 • نمونه برداری و اندازه گیری دوره ای از میزان انتشار آلاینده ها ی آب و هوا شامل: سنجش میکروبی و شیمیایی آب شرب، فاضلاب وحوضچه ها  و سنجش  گازها و گرد و غبار محیطی و گازهای خروجی ازدودکش و بررسی و ارزیابی آنها بر اساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش وروش اجرایی مربوطه

 

 • شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامد های محیط زیستی مرتبط با فرآیند های جاری و پیگیری جهت حذف یا  کاهش و کنترل آنها

 

 • تهیه، تدوین، بازنگری و جاری سازی دستورالعملها و روشهای اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی

 

 • تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست براساس  ISO14001-2004 و انجام ممیزی مطابق چک لیست

 

 • عضویت و شرکت در کمیته های تخصصی محیط زیست استان و تعامل و همکاری با آنها

 

 • ارتقاء دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان از طریق برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و انتقال و ارسال پیامها و اطلاعات محیط زیست

 

 • نظارت و پیگیری  بر حسن اجرای جمع آوری، حمل و دفع انواع پسماندهای تولیدی مطابق قوانین ملی  و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان و دستورالعملهای داخلی

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۱

با عنایت به این موضوع وبا توجه به اینکه حفظ و صیانت از سلامتی و ایمنی نیروهای کاری از وظایف مهم و خطیر می باشد که می توان با درایت و پیش بینی های لازم در خصوص استقرار نظام مدیریتی هماهنگ و منسجم و یکپارچه با برنامه ریزیهای مدون و کارآمد در جهت افزایش سالم سازی و ارتقاء ضریب ایمنی محیط کار کارکنان مبتنی بر رعایت اصول و موازین ایمنی و بهداشت کار برای نیل به بهره وری سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از سوانح و حفاظت از منابع و سرمایه های انسانی و مالی گام برداشت. لذا به منظور تحقق این اصل و با توجه به حجم گسترده فعالیت های اجرایی بنادر کشور و به تبع آن افزایش احتمال وقوع حوادث و بیماریهای شغلی، لزوم شناسایی خطرات و تلاش در جهت کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار جزء اهداف و فعالیتهای این اداره قرار گرفت.


اهم محورهای موضوعی فعالیتهای بهداشت حرفه ای در بنادر

 1- تهیه دستورالعمل و آئین نامه های ایمنی و بهداشتی بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی.
2- شناسایی ، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی ، شمیایی و ... در بنادر
3- ارائه راهکارهای اجرایی در جهت افزایش سطح ایمنی بنادر از طریق اجرای Safety/Audit، تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، تقویت مراکز اجرایی امور ایمنی و بهداشت بنادر و کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار بنادر.
4- تهیه و تدوین طرحهای اجرایی و تحقیقاتی جهت ارتقاء شاخص های بهداشتی در محیط های بندری.
5- تهیه و تدوین طرحهای اجرایی در جهت ارتقاء ضریب ایمنی در محیط های بندری.
6- برگزاری سمینارهای آموزشی و شرکت در دوره ها، مجامع و پروژه های ایمنی و بهداشتی درون و برون سازمانی، کشوری و بین المللی.
7- بررسی، تهیه و اجرای طرحهای لازم جهت ارتقاء و اشاعه فرهنگ ایمنی و بهداشت در بنادر.
8- ارتباط با مؤسسات علمی، آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه ایمنی و بهداشت محیط های کار.
9- ارائه راهکارها و تمهیدات مناسب جهت ارتقاء سلامت کارکنان مشاغل بندری و دریایی.
10- نظارت و پایش مستمر فعالیت های مراکز اجرایی امور ایمنی و بهداشت در بنادر.
11- تهیه شناسنامه و استانداردهای ایمنی و بهداشت مشاغل مختلف سازمان.
12- اعمال، کنترل و نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در فعالیت های بخش خصوصی در بنادر و تهیه آئین نامه و الزامات اجرایی مقررات مذکور و ابلاغ به مراکز ذیربط جهت درج در پیمان ها و قراردادها.


از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مرکز   HSE اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان شناسایی، حذف یا کاهش خطرات و حوادث در  حد قابل قبول  است. به همین منظور، اجرای الزامات OHSAS 18001 : 2007  در اولویت برنامه های مرکز HSE قرار دارد، که در این راستا اقداماتی بشرح ذیل انجام می گیرد :


 • انجام بازرسی های ایمنی دوره ای از تجهیزات و محوطه های عملیاتی بمنظور شناسایی نقاط خطر و انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه جهت ارتقاء کیفی شاخص های ایمنی، بهینه سازی و ایجاد شرایط مطلوب محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کاهش هزینه ها و کسب اعتبار و رضایت مندی مشتریان
 • تهیه گزارش مصور از عدم انطباقهای موجود در شرکتهای فعال در بندر و پیگیری جهت رفع آنها
 • حضور در صحنه حوادث وبررسی و تهیه گزارش بمنظور ثبت و تجزیه و تحلیل  حوادث به وقوع پیوسته در سطح بندر و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • تشکیل کارگروههای تخصصی  بمنظور ارائه طرحها و پیشنهادات، توصیه ها در جهت ارتقاء کیفی و بهبود وضعیت ایمنی و نیل به اهداف HSE اداره کل
 • برگزاری جلسات HSE با پیمانکاران به منظور  بررسی  مشکلات موجود در زمینه HSE  و ارائه راهکارهای اجرایی
 • پیگیری ونظارت بر برگزاری  جلسات HSE در سطح پیمانکاران جهت ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست پیمانکاران
 • شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک (Risk Assessment & Management) بمنظور حذف،کاهش و کنترل آنها
 • پیگیری جهت جذب  کارشناس ایمنی برای کلیه شرکت های فعال در بندر و نظارت بر عملکرد آنها
 • پیگیری جهت تهیه لوازم حفاظت فردی برای پرسنل شاغل در شرکت های پیمانکاری
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه HSE از طریق تهیه و نصب پوستر، تابلوهای ایمنی و تراکت های هشداردهنده و انتشار بروشور
 • پیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای علمی در زمینه HSE و متناسب با فعالیتهای بندری
 • تهیه و توزیع اطلاعات  ایمنی مواد( MSDS )
 • تهیه نظامنامه HSE بندر
 • تهیه و تدوین  دستورالعملهای ایمنی و روش های استاندارد  مرتبط با فعالیتهای بندری جهت ابلاغ به پیمانکاران
 • تدوین شاخصهای ارزیابی پیمانکاران بر اساس استانداردهای HSE جهت ارزیابی و کنترل عملکرد آنها
 • تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت ایمنی براساس  OHSAS 18001 : 2007 و انجام ممیزی  مطابق چک لیست

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۲

 

       برای مشاهده خدمات و تسهیلات بیمه ای روی لینک زیر کلیک فرمایید.

                           

پرسش و پاسخ در خصوص خدمات و تسهیلات بیمه دانا پرسش و پاسخ در خصوص خدمات و تسهیلات بیمه دانا

   


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۵

بهداشت عمومی در بنادر :

بنادر به عنوان اصلی ترین مبادی ورود و خروج کالا و مسافر به کشور دارای اهمیت ویژه ای بوده و تأمین شرایط بهداشتی در این اماکن تأثیر مستقیمی بر سلامت جامعه خواهد داشت. لذا سازمان بنادر و کشتیرانی بعنوان متولی بنادر و آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ، در راستای اعمال وظایف نظارتی و حاکمیتی خود ، تأمین شرایط بهداشتی بنادر را در دستور کار خود داشته و در این راستا ضمن جذب و به کارگیری کارشناسان مربوطه نسبت به کنترل کلیه اماکن، تأسیسات، محوطه های بندری و ... اقدام می نماید.


اهم محورهای موضوعی فعالیت های بهداشت محیط و عمومی در بنادر:


1-بهداشت آب: شامل کنترل بهداشتی مخازن، منابع،شبکه توزیع و سیستم های تصفیه و پالایش آب.
2-دفع بهداشتی فاضلاب: شامل کنترل بهداشتی شبکه جمع آوری،تصفیه مقدماتی و پیشرفته و دفع بهداشتی فاضلاب.
3-مدیریت و دفع بهداشتی مواد زائد: شامل جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی مواد زاید.
4-بهداشت مسکن و اماکن عمومی: شامل اماکن اداری،‌کوی های سازمانی و اماکن عمومی از قبیل مساجد، اماکن ورزشی،اماکن آموزشی، تأسیسات بهداشتی و رفاهی و ... .
5-مدیریت مبارزه با ناقلین بیماریزا شامل : مبارزه با حشرات ، جوندگان، سگ های ولگرد و سایر آفات بهداشتی بومی.
6-بهداشت مواد غذایی و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی: شامل نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکنی از قبیل سالن های غذاخوری،‌اماکن طبخ مواد غذایی، اماکن توزیع مواد غذایی (نانواییها، فروشگاه ها و ...).
7-بهداشت هوا شامل سنجش آلاینده ها و تلاش در جهت تقلیل آلاینده ها به حد استاندارد.
8- ارائه خدمات بهداشت عمومی شامل : ارائه خدمات بهداشت فردی، بهداشت عمومی ، بهداشت خانواده ، بهداشت روان و ... از طریق مراکز ایمنی و بهداشت و ارائه خدمات درمانی در درمانگاه های مستقر در بنادر و ... .


 

HSE  اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در راستای صیانت از سرمایه های انسانی، پیشگیری از بیماریهای شغلی و اجرای اثر بخش الزامات  OHSAS 18001-2007  اقداماتی را بشرح ذیل انجام می دهد:

 

 • ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار  (شمیایی ،فیزیکی و..) و تلاش در جهت بهبود شرایط محیط کارانجام بازدید های روزانه از اماکن رفاهی واماکن تهیه و توزیع موادغذایی و بهداشتی  شامل رستورانها، آبدارخانه ها و انبارها و...
 • تهیه و توزیع مطالب و دستورالعملهای بهداشتی در قالب پوستر، بروشور و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی ،  بمنظور اطلاع رسانی و بالابردن آگاهی کارکنان در زمینه بهداشت
 • انجام کلر سنجی آب شرب در نقاط مختلف بندر و پیگیری به منظور رفع عدم انطباقها
 • انجام  عملیات سمپاشی ، طعمه گذاری ، موریانه زدایی و مبارزه با سگهای ولگرد در کارگاهها و تاسیسات داخلی، بخشهای اداری و منازل سازمانی
 • پیگیری جهت  انجام معاینات ادواری پرسنل و پیمانکاران بمنظور حفظ سلامت کارکنان
 • پیگیری جهت تهیه کارت بهداشت برای کارکنان کانتین ، آبدارخانه ها و ...
 • تعامل و همکاری با مراکز بهداشت استان و شهرستان در زمینه های مختلف بهداشتی


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۴

لیست مراکز اقامتی و گردشگری طرف قرارداد با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 

مشهد مقدس

آدرس : خیابان امام رضا، خیابان امام رضا 29 . پلاک 15 هتل فرهاد 

شماره تماس : 38525802-051

 


کلارآباد

 

آدرس : کیلومتر 15جاده چالوس تنکابن بعد از رستوران آبادگران جنب رستوران گیلانا- مرکز آموزش تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی

محل هتل کلارآباد در نقشه گوگل

شماره تماس : 01924922239 -01924924280

 


ارومیه

 

آدرس : کیلومتر 10 جاده ساحل چیچست - مرکز آموزش تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی

محل هتل ارومیه در نقشه گوگل

 شماره تماس : 04414363027

 


کیش

 

آدرس : روبروی ستاد نیروی انتظامی یک  صدف خیابان خراسانی داخل خیابان حنانه شرقی کوچه بنان ساختمان شماره 108

محل هتل کیش در نقشه گوگل

شماره تماس : 076444420431

 

 


 رامسر

 

آدرس : روبروی هتل بزرگ رامسر بلوار معلم مجتمع شهراسر بلوک ج

 

محل هتل رامسر در نقشه گوگل

شماره تماس : 01924922239 -

 01924924280

 

چمخاله

 

آدرس : لنگرود- بندرچمخاله- خیابان توسکا- روبروی کوی کارگران- اداره بندر و دریانوردی چمخاله

 

 


 آستارا

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۶