یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

نتایج آزمون اسفند

دوره:                                                                         درجه:  کاربر موتورهای دریایی

نام آزمون:    دانش مهندسی دریا                              تاریخ آزمون: 1/12/88

 

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نمره

نتیجه

قیول/ مردود

1

صادق

   رمضان پور درویشی

0

مردود

2

یاسر

  احمدی

30

مردود

3

مازیار

  آقاجا نی معاف

50

قبول

4

علی

فرسوده

42

مردود

5

ابراهیم

  علم باز

-

-

6

مجید 

  رفیعی پور

-

-

7

مهیار

نجاتی دوله ملال

-

-

8

عباس

دیانتی نوخاله

-

-

9

هومن

بزرگی جیرنده

-

-

10

حسین

  چگینی

-

-

 

دوره:                                                                         درجه:  مهندس دوم 3000 > kw

نام آزمون:    دانش مهندسی دریا  (عمومی)            تاریخ آزمون: 4/12/88

 

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نمره

نتیجه

قیول/ مردود

1

جعفر

خدیو

59

قبول

 

 

دوره:                                                                         درجه:  مهندس دوم

نام آزمون:    دانش مهندسی دریا  (تخصصی)           تاریخ آزمون: 5/12/88

 

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نمره

نتیجه

قیول/ مردود

1

جعفر

خدیو

68

قبول

 

 

 

دوره:                                                                         درجه:  مهندس سوم

نام آزمون:    دانش مهندسی دریا (عمومی)             تاریخ آزمون: 2/12/88

 

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نمره

نتیجه

قیول/ مردود

1

محمود 

  پیشوائی

65

قبول

2

محمدرضا

سرفراز

48

مردود

3

مسعود

قربان زاد

27

مردود

4

شاهین

زندگا نی دوست

-

-

 

 

دوره:                                                                         درجه:  مهندس سوم

نام آزمون:    دانش مهندسی دریا  (تخصصی)           تاریخ آزمون: 3/12/88

 

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نمره

نتیجه

قیول/ مردود

1

محمود 

  پیشوائی

62

قبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۵۳

اطلاعات بیشتر :