یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

پیام داخلی

معرفی بندر

بندر در یک نگاه

سیستم های مدیریتی بندر

تاریخچه بندر

نقشه بندر

ماموریت ها و چشم انداز

سابقه تصویری

چارت تشکیلاتی

توسعه بندر

خدمات بندری

معرفی و وظایف اداره امور بندری

اخبار اداره امور بندری

مرکز نظارت امور بندری

مشخصات اسکله ها، انبارها و تجهیزات بندری

تعرفه های بندری

فرم ها، اسناد و فرآیندهای بندری

خدمات دریایی

معرفی و وظایف اداره امور دریایی

مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مخابرات و کنترل ترافیک دریایی

خدمات یدک کشی

راهنمایی کشتی ها

خدمات بازرسی و ثبت شناورها

خدمات به کشتیرانی ها

خدمات ایمنی و حفاظت دریایی

معرفی و وظایف امور ایمنی و حفاظت دریایی

جستجو و نجات

محیط زیست دریایی

آبنگاری و لایروبی

علائم کمک ناوبری

خدمات ایمنی و آتش نشانی

معرفی و وظایف

خدمات آتش نشانی

عملکرد ایمنی و آتش نشانی

آموزش، ایمنی و پیشگیری

کمک های اولیه و توصیه های ایمنی

اطلاعات مفید آتش نشانی

تماس با ما

امور شرکت ها

معرفی امور شرکت ها

انواع مجوز فعالیت

لیست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی

فلوچارت اخذ مجوز فعالیت

فرآیند صدور مجوز فعالیت

آئین نامه ها

فرمهای مرتبط با امور شرکتها

پرسش های متداول

خدمات دریانوردان و امتحانات

وظایف و مسئولیت ها

گواهینامه های دریانوردی

شناسنامه دریانوردی

تقویم آزمون های دریانوردی

نتایج آزمون های دریانوردی

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

دستورالعمل ها

دفترچه کارورزی و سیلابس دوره های آموزشی

پزشکان ناظر و معتمد

لیست دوره های مورد تایید مرکزآموزشی

تقویم ممیزی و بازرسی

اطلاعیه ها

پرسشهای متداول

تماس با ما

خدمات سرمایه گذاری

مناطق

سرمایه گذاری

اطلاعیه های امور مناطق،بازاریابی و سرمایه گذاری

خدمات کنترل و بازرسی کشتیها

معرفی PSC & FSC

روش اجرایی کنترل و بازرسی کشتی ها

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات

راهنمای کنترل و بازرسی کشتی ها

فرم نظر سنجی کنترل و بازرسی کشتی ها

تماس با ما

خدمات آمار و فناوری اطلاعات

خدمات آمار بندر انزلی

بولتن آمار و عملکرد ماهانه بندر انزلی

خلاصه آمار حمل و نقل دریایی بندر انزلی

سامانه آمار و عملیات

خدمات فناوری اطلاعات

خدمات منابع انسانی

خدمات اداری

خدمات مالی

خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

خدمات آموزش و تحقیقات

خدمات آموزشی منابع انسانی

استاندارد بندری آموزش

کتابخانه

مطالعات و تحقیقات

پیشنهادات

خدمات فنی و نگهداری

معرفی و وظایف واحد فنی و نگهداری

سواحل و بنادر

خدمات نگهداری ساختمان و تاسیسات

خدمات نگهداری تجهیزات

خدمات پیمان و رسیدگی

صفحه نخست

پورتال سایر بنادر

بندر آستارا

سایر بنادر تابعه

بنادر داخلی

بنادر خارجی

سایر پیوندها

خدمات آمار

فرآیندها و خدمات

تعرفه خدمات

جدول تعرفه

تعاریف و کتابچه تعرفه

پرسش های متداول تعرفه

سایر تعرفه ها

سایر پیوندها

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات داخلی

کنوانسیون های بین المللی

اطلاعیه ها

حقوق شهروندی

ارتباط مستقیم با مدیرکل بندر

تماس با مسئولین

نشانی بندر

مراکز تماس اضطراری

شکایات مردمی

نظرسنجی

پرسش های متداول

سامانه شهراه

گالری

بایگانی خبر

انگلیسی

اعضای سایت