چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

قابل توجه پیمانکاران و مشاورین :

کلیه مشاوران و پیمانکاران می بایست هر سه فرم ذیل را تکمیل و به همراه صورت وضعیت خود به کارفرما ارسال دارند: