جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
احداث بخش ابتدایی موج شکن شرقی ، تکمیل موج شکن غربی و احداث پنج پست اسکله ( 3 پست اسکله عمومی و 2 پست اسکله نفتی )

پیمانکار : شرکت جنرال مکانیک

مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

شماره قرارداد : 3470/ص11 مورخ 20/3/91

مبلغ قرارداد : 000/000/000/525 ریال

مدت قرارداد 30 ماه

5 پست

 

  انجام عملیات اجرایی توسعه و تکمیل پروژه های زیرسازی ، روسازی ، تاسیسات زیر بنایی ابنیه و احداث دو باب انبار ترانزیت در محوطه های بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ( بندر انزلی )

پیمانکار : شرکت راه و ساختمان حشمت رود

مشاور: مهندسنی مشاور آتک

شماره قرارداد : 6555/ص11 مورخ 16/6/90

مبلغ قرارداد 362/569/792/289 ریال

مدت قرارداد: 30 ماه

زیرسازی و روسازی محوطه

تعمیرات اساسی اسکله های 1 الی 10 بندر انزلی

پیمانکار : شرکت مرصوص الموت

مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

شماره قرارداد : 7210/ص11 مورخ 6/4/94

مبلغ قرارداد :793/362/646/19 ریال

مدت قرارداد : 12 ماه

تعمیرات اسکله

تعمیرات اساسی ساختمان های آتش نشانی ، مرکز نظارت امور بندری، محوطه ساختمان اداری جدید و قدیم و مهمنسراهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

پیمانکار : شرکت ستام گستر

مشاور : مهندسین مشاورطرح و منطقه

شماره قرارداد : 23/ص11 مورخ 25/1/95

مبلغ قرارداد :822/672/971/50 ریال

مدت قرارداد : 12 ماه

تعمیرات اساسی ابنیه