سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

احداث بخش ابتدایی موج شکن شرقی، تکمیل موج شکن غربی و احداث پنج پست اسکله (۳ پست اسکله عمومی و ۲ پست اسکله نفتی)

پیمانکار : شرکت جنرال مکانیک

مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

شماره قرارداد: ۳۴۷۰/ص۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰‬

مبلغ قرارداد: ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدت قرارداد: ۳۰ ماه

5 پست

 

  انجام عملیات اجرایی توسعه و تکمیل پروژه های زیرسازی، روسازی، تاسیسات زیر بنایی ابنیه و احداث دو باب انبار ترانزیت

در محوطه های بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

پیمانکار : شرکت راه و ساختمان حشمت رود

مشاور: مهندسنی مشاور آتک

شماره قرارداد : ۶۵۵۵/ص۱۱ مورخ ۱۳۹۰‬/۶/۱۶

مبلغ قرارداد: ۳۶۲,۵۶۹,۷۹۲,۲۸۹‬ ریال

مدت قرارداد: ۳۰ ماه

زیرسازی و روسازی محوطه

 

تعمیرات اساسی اسکله های ۱ الی ۱۰‬ بندر انزلی

پیمانکار: شرکت مرصوص الموت

مشاور: مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

شماره قرارداد: ۷۲۱۰/ص۱۱‬ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶

مبلغ قرارداد: ۷۹,۳۳۶,۲۶۴,۶۱۹‬‬ ریال

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

تعمیرات اسکله

 

تعمیرات اساسی ساختمان های آتش نشانی ، مرکز نظارت امور بندری، محوطه ساختمان اداری جدید و قدیم و مهمانسراهای

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

پیمانکار: شرکت ستام گستر

مشاور: مهندسین مشاورطرح و منطقه

شماره قرارداد: ۲۳/ص۱۱‬ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵

مبلغ قرارداد: ۸۲,۲۶۷,۲۹۷,۱۵۰‬‬ ریال

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

تعمیرات اساسی ابنیه