سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
تقدیر فرمانده سپاه قدس گیلان از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به عنوان پشتیبان راهیان نور عکاس:
راهیان نور عکس دانیال ابراهیمی 9
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
راهیان نور عکس دانیال ابراهیمی 10
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
راهیان نور عکس دانیال ابراهیمی 11
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
راهیان نور عکس دانیال ابراهیمی 12
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
راهیان نور عکس دانیال ابراهیمی 13
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸