سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
سومین جلسه کارگروه تجارت خارجی با حضور ارگان های تجاری-صنعتی استان گیلان تشکیل شد عکاس:
سلیمی پور 2
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
سلیمی پور
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸