سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در سال 98 عکاس: داریوش شعبانی
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در سال 98 3
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در سال 98 4
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸