سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
مراسم تقدیر از کارمندان نمونه تیرو مرداد ماه اداره کل بنادرو دریانوردی استان گیلان عکاس: دانیال ابراهیمی
کارمند نمونه 2
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
کارمند نمونه 3
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
کارمند نمونه 4
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸