جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
دیدار وابسته بازرگانی ترکیه با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
دیدار وابسته بازرگانی ترکیه با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 4
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار وابسته بازرگانی ترکیه با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 3
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار وابسته بازرگانی ترکیه با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 2
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸