جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
مراسم تقدیر از کارمند نمونه شهریور ماه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
کارمند نمونه شهریور 2
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
کارمند نمونه شهریور 4
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
کارمند نمونه شهریور 3
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸