شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
انتقال دو جرثقیل از بندرانزلی به بندر آستارا از طریق دریا تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ عکاس:
انتقال دو جرثقیل از بندرانزلی به بندر آستارا از طریق دریا  2
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
انتقال دو جرثقیل از بندرانزلی به بندر آستارا از طریق دریا  3
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
انتقال دو جرثقیل از بندرانزلی به بندر آستارا از طریق دریا  4
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
انتقال دو جرثقیل از بندرانزلی به بندر آستارا از طریق دریا  5
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸