شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در دیدار با سرمایه گذاران تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
نشست با سرمایه گذاران 2
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست با سرمایه گذاران 3
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست با سرمایه گذاران 4
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست با سرمایه گذاران 6
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست با سرمایه گذاران 7
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست با سرمایه گذاران 5
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸