یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 
همزمان با سالروز ورود ‌امام ‌(ره) رژه شناورهای دریایی در بندرانزلی برگزار شد تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
رژه دریایی دهه فجر 2
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 3
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 4
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 5
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 6
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 7
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 8
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 9
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 10
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 11
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رژه دریایی دهه فجر 12
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸