یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
معارفه فرمانده یگان حفاظت 98 2
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معارفه فرمانده یگان حفاظت 98 3
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معارفه فرمانده یگان حفاظت 98 4
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معارفه فرمانده یگان حفاظت 98 5
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معارفه فرمانده یگان حفاظت 98 6
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معارفه فرمانده یگان حفاظت 98 7
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸