یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت بنادر استان گیلان در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 2
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 3
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 4
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 5
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 6
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 7
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 8
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸