یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به همراه ناظر گمرکات استان گیلان از روند فرایند خدمات شبانه روزی واردات کالاهای اساسی در مجتمع بندری انزلی تاریخ: ۳ فروردین ۱۳۹۹ عکاس:
فعالیت مجتمع بندری انزلی بدون توقف ادامه دارد 2
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
فعالیت مجتمع بندری انزلی بدون توقف ادامه دارد 3
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
فعالیت مجتمع بندری انزلی بدون توقف ادامه دارد 6
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
فعالیت مجتمع بندری انزلی بدون توقف ادامه دارد 5
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
فعالیت مجتمع بندری انزلی بدون توقف ادامه دارد 4
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹