جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
 
 

آمار روزانه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تاریخ

21 مهر 1399

ساعت به روز رسانی

14:00

(( کشتیهای مستقر در اسکله ))

اسکله

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

نماینده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

وی تی اس – 1

روسیه

آستراخان

ورودی

21/07/99

چوب – 6 کانتینر پُر – جعبه – کیسه

1302

امیر آروین صدرا

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

عطارد

----

-------

----

21/07/99

لـــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــی

----

----

7

لایروب رشیدی

----

-------

----

21/07/99

لـــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــی

----

----

8

پرین

ایران

نکا

1030

21/07/99

بارگیری کانتینر، پالت و کیسه دارد

----

دریای خزر

9

پارس خزر – 1

ایران

آستراخان

1000

15/07/99

اتمام بارگیری             ( سوختگیری دارد )

----

کالابران نسیم دریا

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

آرکانور – 2

ایران

آستراخان

1535

10/07/99

اتمام تخلیه                ( سوختگیری دارد )

----

شمیم دریای آریا

13

 

 

 

 

 

 

 

 

کاسپین 1

 

 

 

 

 

 

 

 

کاسپین 2

 

 

 

 

 

 

 

 

کاسپین دلفین

 

 

 

 

 

 

 

 

حوضچه غربی

میرزا کوچک خان

ایران

-------

1530

18/10/95

مسافری

----

توکلی

(( کشتیهایی باری مستقر در لنگرگاه ))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

آبخور

نماینده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( کشتیهای سوختی مستقر در لنگرگاه ))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

آبخور

نماینده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( کشتیهایی که خواهند آمد ))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

آبخور

نماینده

1

بوسکو گیلان

ایران

آستراخان

؟؟؟

25/07/99

جو

4250

3.9

بنیاد

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( کشتیهای خروجی))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مقصد

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

نماینده

1

نجوا

ایران

ماخاچ کالا

2020

20/07/99

پُر               ( مستقر در لنگرگاه، شرایط جوی )

1400

خط مروارید دریا

2

نِوسکی برگ

روسیه

آکتائو

1010

21/07/99

پُر                            ( کاسپین )

1186

شمیم دریای آریا

3

باکو بریز

روسیه

آکتائو

1300

21/07/99

خالی

----

شمیم دریای آریا