چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
آبایی

دکتر حمیدرضا آبایی مدیر کل

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44424504-5
 • : 44424802
 • :
امید رحیم پور

امید رحیم پور رئیس حراست

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44424803
 • : 44427890
 • :
رسانه جدید

امیر ایزدی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992581
 • : 44425542
 • :
رسانه جدید

غلامرضا گل محمدی فرماندهی یگان حفاظت

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992214
 • : 44427860
 • :
رسانه جدید

علی محمودی فرماندهی یگان حفاظت بندر چمخاله

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 42503408
رسانه جدید

عباس نیک روان مسئول امور حقوقی و قرارداددها

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992355
 • : 44427976
 • :
رسانه جدید

مهرزاد نژاداسم معاون امور بندری و اقتصادی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992250
 • : 44424503
 • :
رسانه جدید

محمد پورحاجی رئیس اداره امور دریایی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992260
 • : 44425539
رسانه جدید

مهدی نیکوکار معاون فنی و نگهداری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992561
 • : 44424805
 • :
رسانه جدید

شهرام نواری رئیس اداره نگهداری ساختمان و تاسیسات

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44992565
 • : 44427970
 • :
معاون اداری مالی

سید جلال گل پیرا معاون اداری مالی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44424502
 • : 44427845
 • :
رسانه جدید

کمال فرخنده رئیس اداره امور مالی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • : 44427983
 • : 44427789
 • :