چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
حسین یونسی

حسین یونسی مدیر کل

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۴۵۰۴‬
 • : ۲۲۰۴‬
 • : ۲۵۵۱‬
 • : 013,4442,4802
 • :
فریبرز صیاد

فریبرز صیاد رئیس حراست

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۴۸۰۳‬
 • : ۲۵۹۱‬
 • : 013,4442,7890
 • :
امید حسین پور

امید حسین پور رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۵۸۱‬
 • : 013,4442,5542
 • :
احمد غفارزاده

احمد غفارزاده مدیر مرکز HSE، آتشنشانی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۳۱۰‬
 • : ۲۳۱۰‬
 • :
رسانه جدید

عباس نیک روان مسئول امور حقوقی و قرارداددها

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۳۵۵
 • : 013,4442,7976
 • :
داریوش قدیرزاد 1

داریوش قدیرزاد فرماندهی یگان حفاظت

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۱۴‬
 • : 013,4442,7860
 • :
محمودی

علی محمودی فرماندهی یگان حفاظت بندر چمخاله

 • : ۰۱۳,۴۲۵۰,۴۰۲۲‬
 • : 013,4250,4033
 • :
مصطفی ملکی

مصطفی ملکی بازرس

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۲۴۴۹‬
 • : ۳۰۲۰
 • : ۱۸۵۵
 • : 013,4442,3204
 • :
رضا نعمتی

رضا نعمتی رییس اداره بندر آستارا

 • : ۰۱۳,۴۴۸۳,۵۸۱۲‬
 • : 013,4483,5812
 • :
مجتبی نظری سنگاچین

مجتبی نظری سنگاچین معاون امور بندری و اقتصادی

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۵۰‬
 • : 013,4442,4503
 • :
افشار ربانی

افشار ربانی رئیس اداره امور بندری

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۷۹۶۰‬
 • : ۲۲۸۰
 • :
محسن پزشکی

محسن پزشکی رئیس اداره امور اقتصادی و منطقه

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۳۰‬
 • : ۲۲۳۰‬
 • :
ایوب پورصادق

ایوب پورصادق مسئول واحد استانداردهای بندری

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۶۵۷‬
 • : ۲۶۵۷‬
 • :
asdfj 1

جعفر ولی زاده کارشناس مسئول اعطای مجوزها

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۶۴۳‬
 • : ۲۶۴۳
 • :
خدمتگذار

علی خدمتگزار معاون امور دریایی

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۹۰۰‬
 • : ۲۹۰۰
 • : 013,4499,2890
 • :
رسانه جدید

محمد پورحاجی رئیس اداره عملیات دریایی

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۶۰‬
 • : 013,4442,5539
 • :
کوهساری

علی منتصر کوهساری رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۷۹۶۹
 • : ۲۲۵۸‬
 • :
رسانه جدید

مهدی نیکوکار معاون فنی و مهندسی

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۵۶۱‬
 • : 013,4442,4805
 • :
رسانه جدید

شهرام نواری رئیس اداره نگهداری ساختمان و تاسیسات

 • : ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۵۶۵‬
 • : 013,4442,7970
 • :
مرتضی رحیمی

مرتضی رحیمی رئیس اداره نگهداری تجهیزات

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۷۷۵۶‬
 • : 013,4442,7756
 • :
مهرداد رجبی تربه بر

مهرداد رجبی تربه بر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۴۵۰۲‬
 • : 013,4442,7845
 • :
رسانه جدید

کمال فرخنده رئیس اداره امور مالی

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۷۹۸۳‬
 • : 013,4442,7789
 • :
افشین محمد پور

افشین محمدپور رئیس اداره امور اداری

 • : ۰۱۳,۴۴۴۲,۷۱۲۰
 • : 013,4442,7120
 • :