جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
حسین یونسی

حسین یونسی مدیر کل

 • : 44424504-5
 • : 44424802
 • :
فریبرز صیاد

فریبرز صیاد رئیس حراست

 • : 44424803
 • : 44427890
 • :
رسانه جدید

امیر ایزدی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

 • : 44992581
 • : 44425542
 • :
احمد غفارزاده

احمد غفارزاده مدیر مرکز HSE، آتشنشانی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 • : 44992310
 • : 2310
 • :
رسانه جدید

عباس نیک روان مسئول امور حقوقی و قرارداددها

 • : 44992355
 • : 44427976
 • :
داریوش قدیرزاد 1

داریوش قدیرزاد فرماندهی یگان حفاظت

 • : 44992214
 • : 44427860
 • :
محمودی

علی محمودی فرماندهی یگان حفاظت بندر چمخاله

 • : 42504022
 • : 1342504033
 • :
رضا نعمتی

رضا نعمتی رییس اداره بندر آستارا

 • : 44835812
 • : 44835812
 • :
مجتبی نظری سنگاچین

مجتبی نظری سنگاچین معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 44992250
 • : 44424503
 • :
افشار ربانی

افشار ربانی رئیس اداره امور بندری

 • : 44427960
 • : 2280
 • :
محسن پزشکی

محسن پزشکی رئیس اداره امور اقتصادی و منطقه

 • : 44992230
 • : 2230
 • :
امید حسین پور

امید حسین پور مسئول حوزه بازاریابی

 • : 44992997
 • : 2997
 • :
ایوب پورصادق

ایوب پورصادق مسئول واحد استانداردهای بندری

 • : 44992657
 • : 2657
 • :
asdfj 1

جعفر ولی زاده کارشناس مسئول اعطای مجوزها

 • : 44992643
 • : 2643
 • :
خدمتگذار

علی خدمتگزار معاون امور دریایی

 • :
رسانه جدید

محمد پورحاجی رئیس اداره امور دریایی

 • : 44992260
 • : 44425539
 • :
کوهساری

علی منتصر کوهساری رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی

 • : 44427969
 • : 2258
 • :
رسانه جدید

مهدی نیکوکار معاون فنی و مهندسی

 • : 44992561
 • : 44424805
 • :
رسانه جدید

شهرام نواری رئیس اداره نگهداری ساختمان و تاسیسات

 • : 44992565
 • : 44427970
 • :
مرتضی رحیمی

مرتضی رحیمی رئیس اداره نگهداری تجهیزات

 • : 44427756
 • : 44427756
 • :
مهرداد رجبی تربه بر

مهرداد رجبی تربه بر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 44424502
 • : 44427845
 • :
رسانه جدید

کمال فرخنده رئیس اداره امور مالی

 • : 44427983
 • : 44427789
 • :
افشین محمد پور

افشین محمدپور رئیس اداره امور اداری

 • : 44427120
 • : 44427120
 • :