جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات بندری/معرفی وظایف اداره امور بندری

معرفی وظایف اداره امور بندری:

 

اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان یکی از مهمترین ارکان حوزه معاونت بندری است که در آن از دیرباز فعالیت های مربوط به تخلیه و بارگیری کالا صورت می پذیرفته است. از آنجاییکه از سال ۱۳۸۲ کلیه اقدامات اجرایی در خصوص بارگیری و تخلیه کالا در محوطه های بندری توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، لذا این اداره نقش حاکمیتی و نظارتی  در این حوزه را بر عهده دارد. این اداره با استفاده از مدیرانی متخصص و کارشناسانی ماهر و باتجربه که هر کدام سالیان متمادی از عوامل اجرایی  حوزه بندری بوده اند اداره می شود. عوامل انسانی شاغل در این بخش شامل سه دسته رسمی، کارگری و قراردادی با سابقه کاری بالای ده سال تا بیست و پنج سال و با مدارک دانشگاهی تا سقف دکتری می باشد.

 

بخش های مختلف اداره امور بندری:

 

اداره امور بندری از سه بخش (ستادی، عملیاتی و اسنادی) تشکیل شده است.

* بخش ستادی که در طبقه دوم ساختمان معاونت دریایی و بندری اداره کل قرار دارد و از بخشهای مدیریت اداره امور بندری، کارشناسان مسئول اداره و کارشناسان اداره امور بندری تشکیل شده است. در این حوزه کارشناسان اداره امور بندری فعالیتهایی اعم از حضور در جلسات ممتد کارشناسی در سطح اداره کل و معاونت بندری، نظارت بر فعالیت ترمینال های بندری، ارزیابی عملکرد ترمینال های بندری و عضویت در کمیته ها و کار گروههای اداره کل را انجام می دهند.

* در بخش عملیاتی، تعدادی از کارشناسان این اداره، کار نظارت بر محوطه ها، اسکله ها و ساماندهی پهلودهی شناوران با همکاری بخش دریایی و برج کنترل و ترافیک دریایی را  بصورت بیست و چهار ساعته در غالب شیفت کاری انجام می دهند. همچنین در این قسمت نمایندگان بخش عملیاتی ترمینال های بندری نیز با هدف دسترسی آسانتر به عوامل اجرایی ترمینال ها، مستقر هستند. از مهمترین وظایف این بخش می توان به بررسی ابعاد و نُرم های تخلیه و بارگیری، ارائه گزارش منسجم از عملکرد پایانه های بندری، پاسخگویی به مشتریان بخش حمل و نقل دریایی (کشتیرانی ها)، بررسی و پیگیری تقسیم تجهیزات مناسب برای انواع کالا و تلاش  در جهت ارتقاء ارزشهای اخلاقی و مبارزه با فساد و ارتشاء نام برد.

* در بخش اسنادی هم جمعی از کارشناسان این اداره در مرکز خدمات اسنادی بندری متمرکز هستند و به اقداماتی به شرح ذیل مشغول به فعالیت می باشند:

۱- تلاش در جهت ایجاد نظم و هماهنگی در وظایف روزانه شرکت های مستقر در مجتمع امور بندری، پاسخگویی و ارائه راهکار به مشتریان بندر

۲- بررسی اسناد و مدارک کشتی

۳- بررسی صورت مجالس کسر و اضافه  تخلیه و همچنین موافقت نامه های حمل یکسره

۴- بررسی تعرفه های بندری و شرکت در جلسات در این خصوص

۵- هماهنگی با گمرک و منطقه آزاد جهت تسهیل کار مشتریان

۶- پیگیری رعایت مفاد قانونی (گمرک و منطقه آزاد) توسط ترمینال اپراتور بندر

۷- نظارت بر رفتار و اعمال کارکنان ترمینال مستقر در مجتمع امور بندری