جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات بندری/معرفی و وظایف اداره امور بندری

اهم فعالیتهای بندری

معرفی وظایف اداره امور بندری:

اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان یکی از مهمترین ارکان حوزه معاونت دریایی و بندری است که درآن از دیرباز فعالیت های مربوط به تخلیه و بارگیری کالا صورت می پذیرفته است.از آنجاییکه از سال 1382 کلیه اقدامات اجرایی در خصوص بارگیری و تخلیه کالا در محوطه های بندری توسط بخش خصوصی صورت می گیرد ، لذا این اداره نقش حاکمیتی و نظارتی  در این حوزه را برعهده دارد. این اداره با استفاده از مدیرانی متخصص و کارشناسانی ماهر و باتجربه که هرکدام سالیان متمادی خود جزء عوامل اجرایی  حوزه بندری بوده اند اداره می شود.عوامل انسانی شاغل در این بخش شامل سه دسته رسمی،کارگری و قراردادی با سابقه کاری بالای ده سال تا بیست و پنج سال و با مدارک دانشگاهی تا سقف دکتری می باشد.

بخش های مختلف اداره امور بندری:

اداره امور بندری از سه بخش ستادی ، عملیاتی و اسنادی تشکیل شده است . بخش ستادی که در ساختمان معاونت دریایی و بندری اداره کل قرار دارد دارای بخش مدیریت اداره امور بندری ،کارشناس مسئول اداره و کارشناسان اداره امور بندری را تشکیل می دهند . در این حوزه کارشناسان اداره امور بندری فعالیتهایی اعم از نظارت بر ترمینال های بندری ،نظارت بر اسکله نفتی و کانتینری ارزیابی عملکرد ترمینال های بندری ،بخش ایمنی و حوادث بندری وعضویت در کمیته ها و کارگروههای اداره کل انجام می دهند.

در بخش عملیاتی که  تعدادی از کارشناسان این اداره کار نظارت بر محوطه ها ،اسکله ها و ساماندهی پهلودهی شناوران با همکاری بخش دریایی و برج کنترل و ترافیک دریایی را بصورت بیست و چهارساعته در غالب شیفت کاری انجام می دهند.همچنین در این قسمت نمایندگان بخش عملیاتی ترمینال های بندری نیزبا هدف دسترسی آسانتر به عوامل اجرایی ترمینال ها مستقر هستند.از مهمترین وضایف این بخش می توان به بررسی ابعاد و نرم های تخلیه و بارگیری،ارائه گزارش منسجم از عملکرد پایانه های بندری،پاسخگویی به مشتریان بخش حمل و نقل دریایی (کشتیرانی ها) ، بررسی گواهینامه های راهبری و ایمنی تچهیزات ترمینال ها،بررسی و پیگیری تقسیم تجهیزات مناسب برای انواع کالا و تلاش  در جهت ارتقاء ارزش های اخلاقی و مبارزه با فساد و ارتشاء نام برد.

در بخش اسنادی که جمعی از کارشناسان این اداره در مجتمع بندری متمرکزند به اقداماتی به شرح ذیل مشغول فعالیت می باشند : تلاش در جهت ایجاد نظم و هماهنگی در وظایف روزانه شرکت های مستقر در مجتمع امور بندری، پاسخگویی و ارائه راهکار به مشتریان بندر،بررسی اسناد و مدارک کشتی ، بررسی صورت مجالس کسر و اضافه  تخلیه و همچنین موافقت نامه های حمل یکسره ،بررسی تعرفه های بندری و شرکت در جلسات در این خصوص، هماهنگی با گمرک و منطقه آزاد جهت تسهیل کار مشتریان،پیگیری رعایت مفاد قانونی (گمرک و منطقه آزاد) توسط ترمینال ها،نظارت بر رفتار و اعمال کارکنان ترمینال ها مستقر در مجتمع امور بندری.