جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 

مرکز خدمات اسنادی بندری

 

۱- انجام کلیه امور مربوط به فرایندهای اسنادی بصورت تک پنجره از طریق پورت اپراتور بندر (شرکت آریا بنادر ایرانیان) تحت نظارت امور بندری

۲- ارایه کلیه خدمات اسنادی مربوط به کالا و کشتی

۳- صدور صورتحساب های مالی

۴- تهیه صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه بار

۵- صدور قبوض انبار

۶- صدور موافقت نامه حمل یکسره کالا

۷- صدور فرم های نمونه برداری کالا

۸- انجام کلیه مکاتبات مربوط به ورود و خروج کالا با مبادی زیربط

دفتر نظارت عملیات بندری

 

    انجام کلیه فرایندهای زیر:

۱- برنامه ریزی عملیات پهلوگیری شناور و اختصاص اسکله با هماهنگی برج کنترل دریایی

۲-  تعیین محل تخلیه کالا  در انبار ها، سیلو ها، مخازن و محوطه های بندری

۳- نظارت برعملکرد تجهیزات  بندری تحت استفاده پورت اپراتور (شرکت آریا بنادر ایرانیان)

۴- دریافت اسناد بارگیری کالا