جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

مرکز نظارت امور بندری

مرکز نظارت اداره امور بندری ، با هدف ساماندهی و برنامه ریزی جهت اختصاص شناورها به اسکله تجاری و انجام عملیات تخلیه و بارگیری  ونیز اجرای چینش صحیح کالا در اماکن بندری و تحویل دهی مناسب کالا تشکیل گردیده است .

 n1
n2 
n3