پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

مراکز تماس اضطراری

مرکز تلفن اداره کل :5-44424701

مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی: 1550-44425540

مرکز کنترل ترافیک دریایی: 44543906

فوریت آتش نشانی بندر: 333-555

مرکز پیام و هماهنگی عملیات آتش نشانی: 44992311 و 44992312تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۴۸