سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

مراکز تماس اضطراری

مرکز تلفن اداره کل :5-44424701

مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی: 1550-44425540

مرکز کنترل ترافیک دریایی: 44543906

فوریت آتش نشانی بندر: 333-555

مرکز پیام و هماهنگی عملیات آتش نشانی: 44992311 و 44992312

مرکز پیام پاسگاه یگان حفاظت  44992222 و 44992223

تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰