سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
 

راهبرد مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی

راهبرد مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی 

این سازمان با هدف اخذ نظرات مردم در مورد قوانین و مقرراتی که در قالب هایی نظیر لایحه  قانونی، آیین نامه هیأت  وزیران ، آیین نامه مصوب  وزیر راه و شهرسازی و سایر اسنادی که به تصویب مراجع خارج از سازمان می رسد، پیش نویس اسناد مذکور را قبل از نهایی سازی برای ارسال به مرجع ذیصلاح ، از طریق درج دردرگاه الکترونیک خود، به  مدت ۲۰ تا ۳۰ روز ( با توجه به فوریت درارسال ) در معرض نقد و  ارزیابی عمومی قرار می­دهد و پس از دریافت دیدگاههای مردمی، آنها را بررسی و  موارد قابل اعمال را در متن اعمال  و سپس جهت طی  مراحل استصوابی اقدام می  نماید.

راهبرد مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی