سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

با توجه به رسالت این اداره کل در تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مرتبط آنان، دفتر رسیدگی به شکایات آماده دریافت کلیه شکایات و انتقادات شما سروران گرامی در خصوص عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان می باشد. لذا می توانید از طریق ذیل شکایات خود را مطرح نموده تا مورد رسیدگی واقع شود.

در پایان یادآوری می شود مشخصات فردی شما نزد شکایت شونده فاش نخواهد شد مگر در مواردی که برای رسیدگی مناسب نیاز باشد.

1-      از طریق پست الکترونیکی بازرس اداره کل به آدرس : m.maleki@pmo.ir

2-      از طریق تماس با تلفن مستقیم 3020- و تلفن داخلی 01344422449

3-      از طریق مراجعه به سایت مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) در بخش ارتباط الکترونکی مردم و دولت

4-      از طریق مکاتبه (بر روی پاکت ذکر شود مربوط به حوزه مدیریت بخش بازرسی و رسیدگی به شکایات) به آدرس بندر انزلی- غازیان- خیابان شهید مصطفی خمینی کد پستی : 43156-905665 تلفن: 4442701-5 نمابر 44423902