چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/امور کارگزاران دریایی و بندری/معرفی امور کارگزاران دریایی و بندری

معرفی امور کارگزاران دریایی و بندری

 

 

معرفی امور کارگزاران دریایی و بندری

 

امور شرکتها بر اساس قانون دریایی  ایران، آئین نامه های بندرهای ایران و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری دریایی کشور و سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص زمینه فعالیـتهای مربوطه به موجب آیین نامه های ذیل اقدام بــه صدور مجوز فعالیت می نماید:

 

 ۱)  آیین نامه تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور.

 ۲)  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی.

 ۳)  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات فنی پشتیبانی کانتینر.

 ۴)  آیین نامه صدورمجوز و نحوه فعالیت شرکت های بارشماری.

 ۵)  آیین نامه صدور مجوز ونحوه فعالیت شرکت های تخلیه و بارگیری.

 ۶)  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات راهنمایی کشتیها.

 ۷)  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا.

 ۸)  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های آبرسانی.

 ۹)  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های سوخت رسانی.

۱۰) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های غواصی.

۱۱) آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری، دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی.

۱۲) آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری، دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی. (لاتین)

 

این قسمت که در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزاری (استان گیلان) اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی فعالیت می نماید عهده دار وظایف زیر می باشد:

جمع آوری مدارک مربوط به تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی.

بررسی مدارک اخذ شده و اظهار نظر در مورد تایید و یا عدم تایید آنها.

بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت شرکتها از طریق بازدید از دفاتر آنها.

صدور مجوز فعالیت اولیه، ثانویه و تمدید مجوز فعالیت شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در استان گیلان به ثبت رسیده باشد.

انجام مراحل کار تا صدور پروانه فعالیت و مکاتبه برای صدور پروانه از طریق سازمان مرکزی.

اخذ گزارش عملکرد سالیانه شرکت ها به همراه مفاصا حساب ارزی، ریالی در ارتباط با بندر.

پاسخ به مکاتبات سازمان مرکزی، شرکتها و مبادی ذیربط.

اجرای دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه.

همکاری در خصوص سیاستگذاری در امور شرکتها و شرکت در جلسات مربوطه.

ضمنا مراجعین محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۱۳,۴۴۴۲,۷۸۴۷‬ تماس و یا به آدرس اینترنتی http://aca.pmo.ir مراجعه نمایند.

آدرس امور شرکتها: بندر انزلی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، ساختمان قدیم، طبقه دوم، معاونت دریایی و بندری، امور شرکتها.


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۳:۵۹