جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

پرسش های متداول

تاسیس چه نوع شرکتهایی نیاز به اخذ مجو ز از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارات کل بنادر و دریانوردی ) دارد؟

شرکتهایی که می خواهند در یکی از موارد زیر فعالیت نمایند نیاز به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی (ادارت کل بنادر و دریانوردی)دارند

1- نمایندگی کشتیرانی

2- تخلیه و بارگیری

3-  بارشماری

4-  آبرسانی

5-  سوخت رسانی 

6- تدارکاتی  

7-  خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

8-  کمک و نجات

9-  تامین تجهیزات  

10- غواصی

11- باربندی(لشینگ)

12- بازرسی کشتی و کالا ی کشتی

13- راهبری پایانه های بندری کالا

14- خدمات  راهنمایی کشتیها

15- نما یندگی شرکتهای خارجی

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

چگونه می توانم برای اخذ مجوز اقدام نمایم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی به آدرس http://aca.pmo.ir در قسمت سمت راست بالای صفحه بر روی عنوان ثبت نام کلیک نموده و نسبت به پر نمودن فیلدهای خواسته شده اقدام و پس از تکمیل منوی ثبت را انتخاب و درخواست شما جهت بررسی ارسال میگردد.

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

چگونه متوجه شوم که درخواست من بررسی گردیده است؟

پس از ثبت نام متقاضی ، کارشناس صدور مجوز  درخواست شما را مورد بررسی قرار میدهد در صورت پذیرفته شدن یا رد شدن درخواست متقاضی پیغامی به ایمیلی که در هنگام ثبت نام اعلام گردیده برای متقاضی ارسال میگردد. همچنین کارشناسان مربوطه جهت حصول از دریافت پاسخ از طریق شماره تماسهای اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام با متقاضی تماس برقرار می نمایند.

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری در رابطه با نحوه اخذ مجوز شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی بدست بیاورم؟

با مراجعه به سیستم مکانیزه امور شرکتها در سایت http://aca.pmo.ir می توانید آئین نامه های تاسیس شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را دانلود و مطالعه نمایید.

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

مدیر عامل برای اخذ مجوز نمایندگی کشتیرانی چه شرایطی باید داشته باشند.؟

شرایط عمومی مدیر عامل :

1- تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال

3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت

4- عدم اشتغال به کا در دستگاههای دولتی ، موسسات عمومی غیر دولتی و نیز شرکت هایی که بیش از ٥٠%از سرمایه یا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکتها

5- آشنایی به زبان انگلیسی

شرایط حرفه ای  مدیر عامل: 
مدیر عامل می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با چهار سال سابقه،فوق دیپلم با شش سال و دیپلم با هشت سال سابقه کار  مفید اجرایی در بخش عملیات  کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی باشد. گذراندن دوره های اموزشی مربوطه بر اساس دستورالعمل آموزشی (لجستیک بندری )شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی سازمان بنادر و دریانوردی الزامی خواهد بود.

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

شرایط مدیر عامل و هیئت مدیره برای اخذ مجوز فعالیت در زمینه های  تدارکاتی- کمک و نجات-تامین تجهیزات – بازرسی کشتی و کالای کشتی ها و باربندی چگونه باید باشد؟

شرایط مدیر عامل شرکتهای تدارکاتی - کمک و نجات -  بازرسی کالا و کشتی و ...

1-ایرانی و مقیم ایران

2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

3-حداقل سن 25 سال تمام

4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

5-نداشتن سوء پیشینه کیفری

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر

7-آشنایی به زبان انگلیسی

8-داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با پنج سال یا لیسانس باسه سال سابقه کار مفید در زمینه فعالیت موردتقاضا

9-عدم اشتغال بکار درمؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

10- گذراندن دوره های اموزشی مربوطه بر اساس دستورالعمل آموزشی (لجستیک بندری )سازمان بنادر و دریانوردی الزامی  خواهد بود.

 

شرایط هیئت مدیره شرکتهای تدارکاتی- کمک و نجات– بازرسی کالا و کشتی  ، تامین تجهیزات

1-ایرانی ومقیم ایران

2-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

3-حداقل سن 25 سال تمام

4-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

5-نداشتن سوء پیشینه کیفری

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- عدم اشتغال بکار در موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

8- داشتن تحصیلات حداقل ششم ابتدایی و تجربیات کافی به میزان دو سال سابقه کار معتبر

 

شرایط عمومی و حرفه ای  مدیر عامل شرکتهای تخلیه وبارگیری ، بارشماری،آب رسانی، سوخت رسانی، راهبری پایانه های بندری کالا و خدمات راهنمایی کشتیها، غواصی و خدمات فنی پشتیبانی کانتینر:

1-تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال تمام

3- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

4- عدم اشتغال در سازمانهای دولتیو نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها

5- مدیر عامل شرکت تخلیه و بارگیری باید دارای  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه تخلیه و بارگیری و یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد، همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط

6- مدیر عامل شرکت بارشماری باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه بارشماری یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین و مقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد.همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
7- مدیر عامل شرکت سوخت رسانی باید دارای مدیرعامل باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس  با چهار سال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین معلومات لازم در زمینه های عملیات سوخت رسانی ، عملیات مقابله با آلودگی دریایی ، قوانین و مقررات بندری و دریایی ، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
8- مدیرعامل شرکت آب رسانی باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس  با چهار سال ،  فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین دارای معلومات لازم در زمینه های عملیات آب رسانی، قوانین و مقررات بندری و دریایی، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد . همچنین گذراندن کلیه دوره های اموزشی مرتبط
9- مدیر عامل  شرکت راهبری پایانه های بندری کالا باید دارای  مدرک تحصیلی لیسانس  با چهارسال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه راهبری پایانه های بندری کالا و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری ، مقررات گمرکی ، قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری و آشنا با زبان انگلیسی باشد.همچنین گذراندن کلیه دورههای اموزشی مرتبط
10- مدیر عامل  شرکت خدمات راهنمایی کشتیها باید دارای  مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم دریایی(دریانوردی) مورد تایید مراجع ذیصلاح، 4 سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور دریایی یا 2 سال سابقه کار در امور راهنمایی کشتی ها و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط براساس دستورالعمل شرکت های  کارگزاری ترابری دریایی باشد.

11- مدیر عامل  شرکت غواصی باید دارای  مدرک تحصیلی لیسانس  با چهارسال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه دریایی و نیز اطلاعات و تجربیات لازم در این خصوص باشد .

شرایط مدیر کارگاه ساحلی :مدیر کارگاه ساحلی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ٣ سال سابقه کار در زمینه غواصی ویا دریایی و دارای گواهینامه معتبر غواصی که از طرف آموزشگاه های مورد تایید سازمان صادره شده است و نیز اطلاعات و تجربیات لازم در این خصوص باشد. گذراندن دوره های آموزشی مرتبط براساس دستورالعمل شرکت های  کارگزاری ترابری دریایی .

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

سابقه کار مفید به چه نوع سابقه کاری اطلاق میگردد؟

سابقه کار مفید سابقه کاری می باشد که دارای شرایط زیر باشد:

1- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت سابقه کار را تایید نمایند.

2- بخش خصوصی با تایید سازمان تامین اجتماعی

3- نهادهای انقلاب اسلامی

4- سابقه کار در زمینه فعالیت مورد تقاضا باشد

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/image/reviewminus.gif

چنانچه سئوالاتی در رابطه با اخذ مجوز داشته باشم چگونه می‏توانم پرسشهای خود را مطرح نمایم؟

متقاضی می توانند جهت رفع ابهامات خود در خصوص اخذ مجوز با شماره تلفن 44427847-013 با امور شرکتها ی بندرانزلی  تماس برقرار نماید.

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴