جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/مخابرات و کنترل ترافیک دریایی

  
براساس کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا ( SOLAS  ) هرکشور عضو سازمان جهانی دریانوردی می بایست تاسیسات ساحلی جهت فراهم نمودن خدمات ارتباطات رادیویی با کشتیها ایجاد نماید . سازمان بنادر و دریانوردی نیز با توجه به این مهم و همچنین بر اساس بند 6 از ماده سوم آئین نامه سازمان که اداره شبکه های مخابراتی در دریا و خشکی برای تماس با کشتی ها و بنادر تابعه را از وظایف سازمان قرار داده است ، اقدام به ایجاد ایستگاههای ساحلی ارتباطات دریایی با هدف ارتقای ایمنی دریانوردی و انجام وظایف حاکمیتی خویش نموده است. لذا مخابرات دریایی بندرانزلی نیز از بدو تاسیس بندر فعال بوده و براساس الزامات کنوانسیون سولاس نسبت به ارائه خدمات رادیویی ، رادیوتلفنی به کشتیها  اقدام و قبل از تاسیس مرکز کنترل ترافیک دریایی ، عملیات ورود و خروج و پهلودهی کشتی ها را نیز مدیریت نموده است. درسال 1374 نیز تجهیزات رادیویی GMDSS براساس استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی جهت دریافت و ارسال پیام اضطرار DSC از کشتیها در باند فرکانسی MF/HF در بندرانزلی نصب گردید.

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱

اطلاعات بیشتر :
تجهیزات مخابراتی

 

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد

1

VHF- DSC

 2

2

VHF- DSC

 1

3

VHF Base Radio

 4

4

MF/HF Base Radio

 2  

 5

MF/HF - DSC

 2 

6

NAVTEX RECEIVER

7

PHONE PATHCE

 

 

 برای مشاهده فرکانس کاری روی لینک زیر کلیک نمایید :

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱

اطلاعات بیشتر :

 

radio


  •    اعلام وضعیت جوی هوا و دریا به طور روزانه در دونوبت به وقت محلی در ساعتهای 0900 صبح و1700 عصر ازطریق   VHFبر روی کانال 67 برای کلیه شناورها  متردد در منطقه
  •      ارسال وضعیت جوی از طریق سیستم پیام کوتاه (SMS)  به شماره همراه کلیه فرماندهان شناورهای صیادی و نمایندگان ارگانهای دریایی
  •      ارائه خدمات رادیویی و رادیوتلفنی درباندهای VHF و HF  MF/به کشتیها                             
  •      دریافت پیام های ایمنی و اضطرار دریایی در باند های VHF و MF/HF از کشتی های مضطر و انجام  اقدامات مربوطه( در صورت نیاز به کمک و اعزام واحدهای  تجسس و نجات  به منطقه و...)
  •      دریافت ایمیل های اعلام ورودی کشتیها و همچنین ارسال آنها به مسئولین و قسمتهای مربوطه جهت اقدامات بعدی .
  •      همکاری مداوم با اداره ایمنی کانال بعنوان مرکز تجسس و نجات دریایی در خصوص عملیات های مربوط به تجسس و نجات دریایی
  •      ارائه خدمات medical advice  (توصیه پزشکی از راه دور )به شناورهای متقاضی بر روی فرکانسهای دریایی

تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱

اطلاعات بیشتر :
sat ماهواره های مخابراتی
radar رادار
modelasion مدلاسیون


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

اطلاعات بیشتر :

 

شماره تماس و آدرس الکترونیکی ایستگاه ساحلی:

 


تلفن : 44425540 013 دورنگار : 44441303  013  

 

آدرس الکترونیکی: anzaliradio@anzaliport.ir

 

تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

اطلاعات بیشتر :

برای مشاهده فرم های مورد نیاز روی لینک زیر کلیک نمایید :

فرم های مورد نیاز

 

برای مشاهده فرم ها و اطلاعات شناورها روی لینک زیر کلیک نمایید :

فرم ها و اطلاعات شناورها

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

 جهت مشاهده نام شرکت های مجاز به صدور گواهی نامه(SBM) روی لینک زیر کلیلک نمایید . 


  شرکت های مجاز به صدور گواهی نامه(SBM)

 

 

 جهت مشاهده نام کارگزاران رادیویی (AAIC) روی لینک زیر کلیلک نمایید . 

کارگزاران رادیویی AAIC


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

برای مشاهده اعلامیه های دریانوردی روی لینک زیر کلیک نمایید :

اعلامیه های دریانوردی


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

شرح وظایف مرکز کنترل ترافیک دریایی

(شماره تماس: 01344543906)

امروزه استفاده از سرویس ترافیک شناورها در مناطق پر ترافیک دریایی رشد فزاینده ای داشته وبه یک نیاز تبدیل شده است. با توجه به پیشرفت فناوری ونیاز به دریافت اطلاعات بصورت لحظه ای به منظور هماهنگی در تردد شناورها ومسائلی از قبیل امنیت وایمنی دریانوردی ، نجات جان افراد در سوانح دریایی و حفاظت زیست محیطی استفاده از این سرویس را ضروری می نماید.

بهره گیری از سیستم های نوین نرم افزاری و سخت افزاری به منظور اعمال نظارت وهدایت ایمن ودقیق واحدهای شناورولحاظ نمودن قوانین بین المللی دریانوردی سرویس ترافیک دریایی نامیده   می شود .

                                                           


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

اطلاعات بیشتر :

برنامه ریزی، کنترل ونظارت بر تردد شناورها

تامین ایمنی دریانوردی وامنیت  دریایی منطقه تحت پوشش

همکاری در امداد رسانی به شناورهای مضطر در منطقه                                                   

 نظارت دقیق بر اجرای قوانین محلی وبین المللی

بهره گیری از رادار در هنگام نامساعد بودن هوا  برای هدایت ایمن کشتیها

                                                               

نظارت وکنترل تردد کشتیهای تجاری وارده به بندر یکی از مهمترین عملکرد های سرویس ترا فیک دریایی میباشد که ارتباط مستقیم با افزایش کارائی ، حجم عملیات ودرآمد بندردارد پس از ورود کشتی به منطقه تحت پوشش VTS بر اساس دستور العمل ، بسوی لنگرگاه اعلام شده از سوی مرکز کنترل ترافیک دریایی حرکت وپس از لنگراندازی در نقطه مشخص شده ، اتمام عملیات لنگراندازی را اعلام نموده و توسط افسران کنترل ترافیک در گارد محافظ رادار ثبت میگردند.


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳

اطلاعات بیشتر :

سنسورها :

-     رادار باندX

  -  AIS

-     جهت یاب رادیویی(DF  )

-     دوربین های مداربسته ( CCTV ) 

-     بویه و سنسور های هواشناسی

تجهیزات عملیاتی :

-     سرور ها (  Redundant Server& Main Server )

-    ایستگاههای اپراتور ( Work Station)

-     سرور هواشناسی (Mateo server)

-     بی سیم های باند VHF

- سرور ضبط و نگهداری اطلاعات ( Archive Server )

       تجهیزات پشتیبان :

-     شبکه تحت سیستم عامل Linux

-     نرم افزار SCADA

-      ژنراتور و UPS

-     ایستگاه تعمیر و نگهداری رادار( RTCM)


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳

اطلاعات بیشتر :