جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/معرفی وظایف اداره امور دریایی

شرح وظایف اداره امور دریایی

 

(شماره تماس: ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۶۰ و ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۵۶۰)

 

 اداره امور دریایی، مسئولیت ورود و خروج شناورها و خدمات رسانی به کشیتهایی که در محدوده آبهای سرزمینی و بنادر ایران تردد می کنند را بر عهده دارد. اهم وظایف این اداره به شرح زیر می باشد:

  • نظارت بر عملکرد وظایف امور راهنمایان
  • نظارت بر فرآیند ورود و خروج شناورها
  • نظارت بر عملکرد امور بازرسی و ثبت شناوران
  • نظارت بر عملکرد امور مخابرات و ارتباطات دریایی
  • نظارت بر عملکرد امور خدمات کنترل ترافیک دریایی
  • نظارت بر عملکرد امور خدمات واحدهای دریایی
  • نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون های بین المللی دریایی
  • نظارت بر اجرای صحیح سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و (5S) در اداره امور دریایی
  • صیانت از طیف فرکانس رادیویی دریایی در سواحل و آبهای تحت حاکمیت
  • مدیریت صحیح سیستم شناسایی و ردیابی از راه دور کشتی ها (LRIT)
  • مدیریت اصلاح و بروزرسانی نقشه های دریایی
  • مدیریت تهیه و انتشار پیام های ایمنی دریانوردی

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۸:۳۵

اطلاعات بیشتر :

اسامی پرسنل قسمت امور دریانوردان

 

    ۱-  پیام روشن، کارشناس مسئول قسمت، تلفن                                                                ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۴۰۳‬

    ۲-  نعمت حَجّامی، کارشناس ارزیابی و صدور گواهینامه، تلفن                                               ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۸۷۳‬

    ۳-  محمد ابراهیم قاسمیان، کارشناس ارزیابی و صدور شناسنامه دریانوردی، تلفن                     ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۴۴

    ۴-  محمدرضا فلاح، کارشناس برگزاری آزمونهای دریانوردی، تلفن                                            ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۴۲‬

    ۵-  آمنه عشقی، کارشناس صدور                                                                                   ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۳۸۳‬