سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مشخصات اسکله ها و طول و آبخور مجاز کشتی

 

۱- طول اسکله های ۱ الی ۹  : ۱۵۰ متر (حداکثر طول کشتی ۱۵۰ متر با آبخور ۴,۶۰ متر می باشد)

۲- طول اسکله  ۱۰  :  ۱۸۵ متر (حداکثر طول کشتی ۱۵۰ متر با آبخور ۴,۶۰ متر می باشد)

۳طول اسکله بندر آستارا : ۱۳۵ متر (حداکثر طول کشتی ۱۲۰ متر با آبخور ۳,۵۰ متر می باشد)

 

 محدوده لنگرگاه برای لنگراندازی کشتیهای حامل کالاهای عمومی (CG)

 

E 37   33.8

E 49   26.3

A

E 37   32.8

E 49   29.3 

B

E 37   32.0 E 49   25.4 

C

 E 37   31.0

E 49   28.4

D

 

 

محدوده لنگرگاه برای لنگراندازی کشتیهای حامل کالای خطرناک (DG)

 

E 49   34.6

E 49   28.3

A

E 49   34.1

E 49   29.9

B

E 49   33.6

E 49   27.8

C

E 49   66.1

E 49   29.4

D