سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

 

امور راهنمایان بعنوان یکی از زیر مجموعه های اداره امور دریایی می باشد که عملیات راهنمایی شناورها را بعهده دارد. این عملیات شامل پهلودهی، جداسازی، جابجایی، لنگر اندازی و مهار به بویه و غیره می باشد.

وظایف و مسئولیت ها

  • بررسی و تعیین حداکثر طول مجاز کشتیها و نحوه پهلوگیری کشتیها در هر اسکله
  • اجرای فرایند عملیات پهلودهی، جداسازی و جابجایی شناورها با ایمنی کامل

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۲۳:۴۶

اطلاعات بیشتر :

کشتیهای مشمول راهنمایی

بر اساس دستورالعمل ثبت نوبت و پهلودهی کشتیها، کلیه شناورها با ظرفیت ۵۰۰‬ تن و بالاتر، در زمان ورود به بندر باید ضمن اعلام به برج کنترل یا (VTS)،  درخواست راهنما نمایند و با راهنمایی و تحت هدایت راهنما به بندر وارد شوند.

کشتی های ورودی

هیچکدام از  کشتیها، حق ورود به کانال دسترسی یا آبراه ورود به بندر و نظایر آنرا بدون حضور راهنما و اجازه گرفتن از برج کنترل ترافیک دریایی بندر را ندارد. برای کشتیهای ورودی، زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی و محل آن در حداقل نیم مایلی بویه آبهای آزاد از سوی برج کنترل مشخص می گردد.

کشتیهای خروجی

جهت الحاق بموقع راهنما به کشتیها و جلوگیری از تاخیر ورود آنها، فرماندهان کشتیها بایستی یک ساعت زودتر از طریق برج کنترل درخواست راهنما نمایند.

شایان ذکر است که کشتیهای مستقر در اسکله های بندر آستارا بایستی ۴ ساعت زودتر درخواست راهنما نمایند.







تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۲۳:۵۹

اطلاعات بیشتر :

 

تماس با ایستگاه راهنمایان

 

(۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۶۱)


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۰۰:۰۲

اطلاعات بیشتر :