سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

 

ردیف

نام یدک کش

قدرت موتور  

آبخور   طول عرض

۱

گلزار

۱۲۲۰

۳,۷۵

۲۳,۲۳

۷,۲۵

۲

ماسوله

۱۳۳۲

۳,۷۵

۲۳,۲۳

۷,۲۵

۳

ولعصر

۲۱۵

۲,۳۰

۱۴,۱۱

۴,۲۸

۴

شهید اسدی

۷۵۷‬

۲,۸۰

۱۶,۲۲

۵,۶۰

۵

قایق قیام ۱ (راهنمابر)

۵۴۰

۲,۳۵

۱۴,۶۵

۴,۵۰

۶

قایق قیام ۹ (راهنمابر)

۵۴۰

۲,۳۵

۱۴,۶۵

۴,۵۰


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۳۳

اطلاعات بیشتر :
   

صدور صورتحساب کشتی پس از خروج از بندر

 

بلافاصله پس از خروج کشتی از بندر، نماینده امور دریایی در مرکز خدمات دریایی با استفاده از اطلاعات مربوط به ورود و خروج کشتی و برگه های خدمات یدک کشی و راهنمایی و آب رسانی و کلیه خدماتی که کشتی در طول مدت پهلوگیری در کنار اسکله دریافت کرده، صورت وضعیت کشتی را صادر می نماید و به نماینده امور مالی تحویل می دهد تا بر اساس اطلاعات مندرج در آن، صورت حساب نهایی جهت کشتی، حداکثر ظرفیت مدت ۳ روز کاری پس از ترک کشتی از بندر صادر گردد.تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۳۶

اطلاعات بیشتر :

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۳۸

اطلاعات بیشتر :

 

شماره تماس خدمات واحدهای دریایی  

 

(۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۶۸)


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۴۱

اطلاعات بیشتر :