جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

 

ردیف

نام یدک کش

قدرت موتور HP

آبخور

طول

عرض

1

گلزار

1220

3/75

23/23

7/25

2

ماسوله

1332

3/75

23/23

7/25

3

ولعصر

215

2/30

14/11

4/28

4

شهید اسدی

757

2/80

16/22

5/60

5

قایق قیام 1 ( راهنمابر)

540

2/35

14/65

4/50

6

قایق قیام 9 ( راهنمابر)

540

2/35

14/65

4/50


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۴

اطلاعات بیشتر :
   

صدور صورتحساب کشتی پس از خروج از بندر:

بلافاصله پس از خروج کشتی از بندر ، نماینده امور دریایی در مرکز خدمات دریایی با استفاده از اطلاعات مربوط به ورود و خروج کشتی و برگه های خدمات یدک کشی و راهنمایی و آب رسانی و کلیه خدماتی را که کشتی در طول مدت پهلوگیری در کنار اسکله دریافت کرده ،صورت وضعیت کشتی را صادر می نماید و به نماینده امور مالی تحویل نماید تا بر اساس اطلاعات مندرج در آن،صورت حساب نهایی جهت کشتی حداکثر ظرفیت مدت 3 روز کاری پس از ترک کشتی از بندر صادر گردد.تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۴

اطلاعات بیشتر :

تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۴

اطلاعات بیشتر :

شماره تماس  خدمات  واحدهای دریایی  

 44992268 - 013


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵

اطلاعات بیشتر :