سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
 

معرفی PSC & FSC


مقدمه :

با وقوع صدمات جانی و مالی وآلودگی های زیست محیطی ناشی از سوانح دریایی ، زمینه ایجاد و توسعه  کنوانسیون های بین المللی  فراهم گردید . این کنوانسیون ها در قوانین دریایی ، حقوقی را برای کشورها در رابطه با ثبت کشتی ها ، دریانوردی آزاد در دریاها و تردد ایمن در آبهای نزدیک سواحل قائل بوده ، همچنین مسئولیت هایی را نیز متوجه آنان نموده است و وظیفه اعمال مفاد کنوانسیون ها و نظارت بر نحوه اجرای آنها را بر عهده کشور صاحب پرچم (FLAG STATE )   گذاشته شده است .

علیرغم اینکه اپراتوری کشتی ها و کشور های صاحب پرچم مسئول اصلی ایمنی کشتی ها و انطباق آنها با قوانین دریایی می باشند ، به دلیل ناتوانی بعضی از کشورها و مالکان در اجرای این مقررات ، PORT STATE CONTROL  به عنوان ابزار مهم اجرایی با هدف  حفظ جان افراد ، صیانت از سرمایه عظیم حمل ونقل جهانی ، پاکیزگی محیط زیست دریایی  انجام وظیفه می نماید .

به طور خلاصه  PSC به عنوان  بازرسی کشتی های خارجی وارده به بندر توسط افسران مجاز بخش دریایی آن کشور جهت حصول اطمینان از انطباق کشتی ها با مقررات بین المللی  و ارتقاء سطح ایمنی دریاها و بنادر از طریق حذف کشتی های غیر استاندارد تلقی می گردد .

در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی در سازمان جهانی دریانوردی و مرجع دریایی کشور ، وظیفه اجرای استانداردهای ایمنی کشتی ها و نظارت بر اجرای آنها را به بخش مستقل دولتی  FLAG & PORT STATE CONTROL محول نموده است و با ایجاد مراکز کنترل و بازرسی ایمنی کشتی ها  (FSC & PSC) و به کارگیری افسران مجرب و متخصص در بنادر شمالی و جنوبی در صدد دسترسی به اهداف فوق می باشد .

امور  کنترل و بازرسی کشتی  در بندر انزلی

با نگاهی اجمالی به سایر کشورهای حوزه دریای خزر باید اعتراف نمود که به دلیل عدم توجه و فعالیت ضعیف  کشورهای منطقه از حیث استقرار مراکز کنترل و بازرسی فعال در بنادر و نظارت سختگیرانه تر ، بسیاری از کشتی های متردد با الزامات کنوانسیون های دریایی فاصله بسیاری داشته و در ایجاد آلودگی های زیست محیطی تاثیر به سزایی دارند. با توجه به موارد یاد شده بازرسی های  فنی و ایمنی  در بنادر ایرانی دریای خزر نمی تواند  به تنهایی کمک شایانی به ارتقاء ایمنی کشتی ها و مقابله با ّآلودگی ناشی از آنها نماید .لذا ایجاد تفاهم نامه های منطقه ای کنترل و بازرسی در بین کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور بهبود سطح کیفی این بازرسی ها و اجرای دقیق تر الزامات بین المللی  بسیار سودمند خواهد بود .


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶

اطلاعات بیشتر :