سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

اهمیت ایمنی دراداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان

یک سازمان در قیاس با سازمان دیگر از لحاظ بعد ایمنی و سلامت متفاوت است. بدین ترتیب در هزینه های ایمنی نیز بین آنها تفاوت وجود خواهد داشت.مد یر ارشد مجموعه اداره کل ،با در نظر گرفتن برنامه ریزی کلی و جامع سازمان، تصمیم به اختصاص هزینه های مربوط به خد مات و هزینه های دیگر می کند. هزینه های ایمنی نیز از جمله هزینه هایی است که در نهایت به سود آوری و افزایش سرمایه یک سازمان تبدیل خواهد شد. بطور طبیعی هر سانحه، هزینه های مالی و غیر مالی را بر دوش سازمان قرار می دهد که در صورت پیشگیری از این گونه حوادث و یا به حداقل رساندن آنها، نه تنها سلامت مجموعه سازمان و کارکنان را تامین بلکه به کاهش هزینه های سربار و افزایش نقدینگی سازمان منجر خواهد شد و طبعاً سود سازمان را نیز بالا خواهد برد

   

حوادث متداول در بنادر

حوادث متداول دربنادر کشور عبارتند از: آتش سوزی، مسمومیت، برق گرفتگی، تصادف ماشین آلات، تصادفات موتوری، سقوط ازارتفاع،سقوط اشیاء از ارتفاع و...
روش های کنترل و مبارزه با حوادث
الف) انجام تمهیدات لازم جهت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی
ب) انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تکرار حوادث به وقوع پیوسته
جهت انجام هر دو مورد فوق به تناسب موضوع باید از موارد ذیل کمک گرفت:
1-تدابیر فنی و مهندسی
HSE
آموزش های عمومی و تخصصی 2-
HSE
ایجاد شرایط ایمن محیط کار و رعایت مقررات 3-
HSE
4- فعالیتها و امورات جاری
5-استفاده از لوازم و تجهیزات استحفاظی ایمنی و پرهیز از انجام اعمال ناایمن

اعمال نظارت دقیق و مستمر واحد -6
چنانچه شش شرط فوق برقرار شود بسیاری از حوادث ، قابل پیشگیری خواهد بود.
اعمال ناایمن و شرایط ناایمن از جمله عوامل اصلی بروز حوادث می باشند، شرایط ناایمن از نامناسب بودن وضعیت و یا سیستم کاری ناشی می شوند، در حالی که اعمال ناایمن اشکالات و سهل انگاریهای فردی هستند که سلامت و ایمنی افراد را به خطر می اندازند.
الف) اعمال ناایمن
اعمال ناایمن و سهل انگاری های فردی از تلفیق موارد زیر بدست می آیند:
رفتارهای نا مناسب
 
عدم آگاهی کافی
 
عدم مهارت کافی
 
عدم نظارت کافی
عدم توانایی در انجام کار

در زیر نمونه هایی از اعمال نا ایمن آورده شده است:
‏) عدم رعایت دستورالعمل های تعیین شده(مانند دستورالعمل کار در ارتفاع
‏) عدم پیروی از موازین قانونی( مانند سیگار کشیدن
× عدم ایجاد حفاظت لازم
× عدم اعلام خطر و یا هشدار
× عدم استفاده از وسایل استحفاظی فردی
‏) بی احتیاطی و سهل انگاری(مانند رانندگی با سرعت غیر مجاز
‏) حمل نادرست بار (مانند حمل بار بر روی کفی بدون مهار
× چرخاندن و بازی کردن با ابزار دستی
× پوشیدن لباسهای گشاد در هنگام کار با ماشین ها و قطعات چرخان
× ایستادن و نشستن روی بار
× استفاده از ابزار ناقص
× دویدن و شوخی کردن در هنگام کار
× استفاده از ماشین الات نا أیمن
× استفاده از ابزار ناقص و معیوب
× سوارشدن بر وسایل نقلیه که صندلی برای نشستن ندارند مانند عقب وانت ، روی گلگیر تراکتور ، کناره های جرثقیل و..


ب - شرایط ناایمن
شرایط ناایمن در جنبه های مختلف محیط کار ظاهر می گردند . برای مثال برخی از آنها عبارتند از:
‏... شرایط محیطی ،میزان نور، ارتعاش، گرد و غبار، دود و
× عدم دسترسی مناسب افراد به راه های خروجی در مواقع حریق
× بکار بردن روش های نامناسب در ارائه اطلاعات، تعلیم و آموزش افراد و همچنین در سرپرستی آنها
× ضبط و ربط ضعیف
× داربست بدون حفاظ
× لغزنده بودن محیط کار
× تهویه نامناسب
نگهداری نامناسب مواد (مانند نگهداری غلات درسو له ها ، نگهداری مواد شیمیایی در مجا ورت مواد غذایی )
× عدم وجود نرده ایمنی در مکانهایی که احتمال سقوط افراد یا اشیاء وجود دارد
× ابزار ناقص و معیوب
× عدم تناسب جرثقیل با بار

    روز پنجشنبه تاریخ 1396/12/10 تعدادی از جانبازان قطع نخاعی کشور به همراه خانواده های محترمشان ( 190 نفر)با کشتی یاسین سفر دریایی را در بندر انزلی تجربه کردند این سفر با همکاری مدیر کل محترم وهمراهی معاونت محترم دریایی و بندری ، ریئس اداره ایمنی ،پرسنل اداره HSE،گارد و آتش نشانی انجام پذیرفت
   

اداره بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با همکاری معاونت های محترم فنی و نگهداری و اداری و مالی در راستای اهداف سازمانی و اهمیت دادن به مسایل زیست محیطی برای اولین بار در سطح بنادر شمالی و شهرستان بندر انزلی ، نسبت به جمع آوری پسماند لامپهای کم مصرف ( فلورسنت و گازی) به مقدار 400 کیلو گرم نموده است. و پس از بسته بندی در اردیبهشت ماه سال 1397 با رعایت آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطر ناک ،مبتنی بر ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماند های برقی و الکتریکی مصوبه شورای عالی محیط زیست به شرکت مهر پردازان محیط زیست ثمین واقع در استان  اصفهان جهت امحا ءو بازیافت مجد د ارسال نموده است .