سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/HSE/اقدامات اداره HSE

اقدامات اداره HSE

لیست اقدامات انجام شده اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیر عامل وآتش نشانی

 1. نصب تابلوهای دستورالعمل ایمنی در محوطه های بندری وساختمان های اداری

 2. نصب برچسب های خروج اضطراری در ساختمان های اداری

 3. نصب SDS گازوئیل در مخازن سوخت

 4. نصب SDS مواد شوینده در آبدارخانه ها اما کن اداری

 5. نصب دستورالعمل مصرف کاغذ وتونر چاپگر بروی پرینتر های ساختمان اداری

 6. نصب تابلو(بنر) دستورالعمل در شرایط اضطراری

 7. نصب شماره تلفنهای اضطراری در ساختمان اداری

 8. نصب تابلوی محل تجمع ایمن در محوطه بندر

 9. انجام آزمایشات آب شرب در مجتمع بندری

 10. برگزاری دوره آموزشی تجزیه وتحلیل حوادث به روش TRIPOD BETA برای پیمانکاران

 11. انجام ارزیابی ریسک وجنبه های زیست محیطی فعالیت های بندری

 12. بهسازی علائم ترافیکی در مجتمع بندری

 13. تهیه بروشور ودستورالعمل ایمنی برای مراجعه کنندگان به مجتمع بندری

 14. طراحی مجوز کار در ارتفاع

 15. اندازه گیری وسنجش آلاینده های زیست محیطی.

 16. ساماندهی مسیر های تردد خودرو ها در میادین مجتمع بندری توسط جدا کنندهای بتنی(نیوجرسی)برای پیشگیری از حوادث وتصادف های احتمالی

ارتعاش و صدا سنجی ( دوز متری ) تجهیزات بندری

بر گزاری دوره ممیزی داخلی

سا ماندهی طر ح ترافیکی و گذاشتن جدا کننده های بتنی ( نیو جرس) در اطراف میدان اصلی محوطه بندری

نصب لوزی خطر گازوئیل روی مخازن

تحویل خودروی گشت HSE

بر گزاری کلاس آموزشی تر یبود بتا

نصب دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری

نصب علائم ترافیکی

نصب بر چسب های ایمنی در محل های مورد نظر اماکن اداری

 نصب تا بلو های محل تجمع ایمن در محوطه های بندری