چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

معرفی اداره HSE،مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و آتش نشانی

  اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیر عامل و آتش نشانی بنادر ودریانوردی استان گیلان

درسال 1396 پس از دستور مدیر کُل محترم ، اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیرعامل و آتش نشانی پس از جذب کارشنا سان تخصصی وکارآمد فعالیتهای بخش HSE را در چها ر بخش زیر نظر معاونت محترم دریایی وبندری کار خود را آغاز کرد.

از سال ۱۳۸۵ توجه سازمان مرکزی به سیستمهای مدیریتی، وتلاش درجهت ارتقای وضعیت مدیریت و به روز رسانی استانداردهای معتبر جهانی (افزایش یافت که این امر باعث شروع اقدامات اساسی درجهت اخذ گواهینامه سیستم مدیرت یکپارچه (IMS) که شامل: استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ،مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 ومدیریت ایمنی وسلامت شغلی BS:OHSAS18001:2007 بوده ،منجر گردید.تلاش جهت دریافت گواهینامهIMSدارای مزایایی همچون افزایش آگاهی کارکنان ، استاندارد سازی فعالیتهای بندری ، مدیریت و کنترل حوادث در مجتمع بندری، ، مستندسازی اقدامات و ... گردید.این اقدامات درنهایت منجر به دریافت گواهینامه مذکوردرزمستان ۱۳۸۷ گردید

 

 

با توجه به اینکه پس ازاخذ گواهینامهIMSو به منظور استقرار و ارتقا ء سیستم واقدامات تخصصی بیشتر درخصوص مقوله ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست ، مدیریت ارشد اداره کل ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنیتحت عنوان خطوط راهنمای ایمنی،سلامت ومحیط زیست HSE-MS-OGP:1994نمود. ودر ادامه با توجه به اینکه اکثر عملیات ها وفعالیتهای  بندر توسط شرکتهای بخش خصوصی انجام می پذیرد لذا با پیگیری  و ترغیب این پیمانکاران توسط مسئولین اداره کل تاکنون هر سه شرکت موفق به دریافت گواهینامهIMSگردیده اند.

 

 

ادارهHSE، مدیرت بحران وپدافند غیرعامل و آتش نشانی اداره کل شامل چهار بخش :

  • HSE

  • آتش نشانی

  • مدیرت بحران

  • پدافند غیرعامل

اعضای اداره HSE ،مدیریت بحران وپدافند غیر عامل و آتش نشانی :

  •      سر پرست اداره HSE،مدیریت بحران وپدافند غیرعامل و آتش نشانی

  •     کارشناس مسئول آتش نشانی و پرسنل آتش نشانی

  •      کارشناس مسئول HSE

  •      کارشناس مسئول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

  •      کارشناسان HSE ( کارشناسان ایمنی ،بهداشت و محیط زیست)

  •      کارشناس پدافند غیر عامل

     کارشناس مدیریت بحران