جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 

تاریخچه بندر

تاریخچه
بی شک از زمانیکه انسانها در سواحل دریای خزر ساکن شدند، با دریا سر و کار داشتند و برای گذشتن از دریا به منظور داد و ستد و نزدیکی با اقوام دیگر و بهره گیری از منابع دریایی، به ساخت قایق ها، کشتیهای کوچک و بزرگ بادبانی و تجاری مبادرت ورزیدند. خلیج انزلی همیشه از دو منظر مورد توجه دریانوردان بوده است.
۱‬- موقعیت طبیعی خلیج و کانال انزلی
۲- موقعیت جغرافیایی انزلی و نزدیکی آن به مراکز تجاری گیلان
این بندر در سال ۱۳۰۶ که تحت مدیریت کشور روسیه بود، به مقامات دولتی وقت تحویل داده شد و در سال ۱۳۰۱ نیز اولین کشتی توسط آلمانیها از اروپا به بندر انزلی آورده شد. در سال ۱۸۹۵ میلادی برابر با ۱۲۷۴ خورشیدی، کار بنای موج شکن غازیان به طول ۷۵۰‬ متر و موج شکن انزلی به طول ۵۲۰ متر شروع و درسال ۱۹۱۴ میلادی برابر ۱۲۹۳ خورشیدی، پروژه احداث موج شکنها پایان یافت.