چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

مقاله ها و ترجمه ها

1401

توسعه بنادر پایدار و یکپارچه در غنا

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران

نگرش فرآیندی به مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری

استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت ارتباط با مشتری

اهمیت سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در سازمان‌ها

لزوم توجه ویژه به امنیت دریایی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های کشتیرانی بر اساس روش PLS

نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از هوشمندی رقابتی در شرکتهای ارائه کننده خدمات انفورماتیکی

نقش عناصر فرهنگی در پشبرد تجارت الکترونیکی در منطقه آزاد

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری الکترونیک در منطقه آزاد

اینترنت ملی و جایگاه آن در دولت الکترونیک

پدافندغیر عامل درحفظ محیط زیست دریایی در بنادر کشور

پدافند غیر عامل در حوزه سایبری

سیستم کنترل ترافیک دریایی VTS

 

 

1400

تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر حکمرانی خوب در اداره بنادر با رویکرد استنتاج ¬فازی

رابطه بین وفاداری به مدیران و تعهد سازمانی در کارمندان با عملکردشان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

بررسی عددی جریان درون کانال با سطح آزاد حول استوانه عمودی

لزوم توجه ویژه به امنیت دریایی

توسعه بنادر پایدار و یکپارچه در غنا

تاثیر ای تی سی برای طراحی شهری

نقش پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه در کاهش آلاینده های زیست محیطی - مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

                تکریم ارباب رجوع و نقش آن در حقوق شهروندی

نقش مدنی بنادر در حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های بندری و دریایی

شناسایی زمینه های توسعه گردشگری دریایی در بندر چمخاله بر اساس مدل (SWOT)

اندازه گیری شاخص های موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران

1399

بررسی رابطه رهبری تحولگرا و آموزش‌های ارائه شده با عملکرد دریانوردان درمراکز آموزش دریانوردی استان گیلان

نقش رفتار سازمانی مثبت نگر بر ارتقای سطح بهره وری کارکنان دانشی

بررسی سیستم روسازی بهینه در طرح اتصال راه آهن بندرانزلی به شبکه ریلی سراسری ایران

جانمایی اسکله های تجاری و تفریحی بندر کیاشهر با رویکردی بر جنبه های فنی و اقتصادی

تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر مدیریت بحران دستگاه های اجرایی

شناسایی عوارض زیرسطحی اسکله های قدیمی بندرانزلی با استفاده از (GPR)

بررسی اندرکنش تک شمع مرکب فلزی- بتنی دلفین مهاربندی با خاک (مطالعه موردی اسکله های نفتی بندرانزلی)

مدلسازی نشست موجشکن توده سنگی تحت بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی (مطالعه موردی: موجشکن بندر چمخاله)

تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی پایداری موجشکن توده سنگی(مطالعه موردی: موجشکن بندر چمخاله)

بررسی نشست های ایجاد شده در عرشه اسکله های بندرانزلی به دلیل آب شستگی

تحلیل و بررسی شمع های اسکله های شمع و عرشه با استفاده از مدلسازی سه بعدی (اسکله های جدید بندر چمخاله)

تحلیل و بررسی رفتار دلفین های پهلوگیری در اسکله های نفتی (مطالعه موردی: اسکله های نفتی جدید بندرانزلی)

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر موقعیت رقابتی شرکتهای تولیدی

بررسی اثر روانگرایی ناشی از زلزله بر سازه های دریایی و راه های مقابله با آن

ارزیابی منابع قرضه سنگی کرانه جنوبی دریای خزر جهت ساخت موجشکن های جدید بندرانزلی

بررسی رفتار شمع های سازه پل دسترسی اسکله های دلفینی (مطالعه موردی: اسکله های نفتی جدید بندرانزلی)

یش بینی ترافیک و ظرفیت سنجی طرح اتصال راه آهن بندر انزلی به شبکه ریلی سراسری ایران

بررسی تأثیر شمارشگر معکوس چراغ راهنمایی بر روی مدت‌زمان واکنش رانندگان

جانمایی اسکله های شناورهای خدماتی با در نظر گرفتن ترافیک و عملیات دریایی در اسکله های جدید بندرانزلی

تحلیل تقاضا و ارزیابی اقتصادی طرح احداث راه آهن اتصالی بندرگاه انزلی به راه آهن سراسری ایران

بررسی تغییرات مورفولوژیکی خط ساحلی بندر انزلی قبل و پس از توسعه بندر

ارزیابی و انتخاب نوع موج شکن و بکارگیری پوشش آرمور بتنی جدید ایکس بلاک (مطالعه موردی موج شکن بندرانزلی)

کنکاشی در مفهوم عدالت سازمانی

نقش بهره وری در اقتصاد مقاومتی

راهبردهای کاهش آلودگی دریای خزر

بررسی امکان استفاده از تکنولوژی های مدرن در راستای ارتقائ ایمنی عملیات راهنمایی

تاثیر زلزله وسونامی ناشی از آن بر صنایع

پول و تورم در جمهوری اسلامی ایران

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۰۲

اطلاعات بیشتر :
کتاب جامع ترمینال کانتینری 
   

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶