سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 
 

تغییرات سریع و شگرف در حوزه کسب و کار باعث گردیده تا سازمان های پیشرو به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود درعرصه جهانی و کسب میزان قابل ملاحظه ای از سهم بازار ، به مطالعات گسترده ای پرداخته و به شکل هوشمندانه ای با تکیه بر دانش ، علاوه بر افزایش بهره‌وری سازمان ، امنیت و سلامت کارکنان و همچنین رضایت مشتریان خود را تامین نمایند. این مطالعات می تواند با مشارکت کارکنان و یا از طریق دانشگاه ها ، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی به انجام رسیده و مانع از بروز آسیب هایی گردد که به صورت ناخواسته پیرامون سازمان ها وجود داشته و مشکلات متعددی را به همراه دارند .

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان نیز به منظور برآورده سازی نیاز های مطالعاتی بخش های زیر مجموعه خود ، ضمن تشکیل کمیته تحقیق ، اولویت های پژوهشی خود را شناسایی و به صورت درون سازمانی و یا برون سپاری به انجام می رساند.

 

اعضای کارگروه مطالعات و تحقیقات  اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهرداد رجبی

رئیس کارگروه

2

طه یاسین رضاپور

دبیر کارگروه

3

احمد غفارزاده

عضو کارگروه

4

علی اکبر عیسی زاده

عضو کارگروه

5

افشین محمد پور

عضو کارگروه

6

علی منتصر کوهساری

عضو کارگروه

7

محمد پورحاجی

عضو کارگروه

8

افشار ربانی

عضو کارگروه

9

سعید ممدوحی

عضو کارگروه

10

ناصر یوسف زاده

عضو کارگروه

11

میلاد شیرین زبان

عضو کارگروه

12

صدیقه گل آور

عضو کارگروه