سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

در راستای سیاست های جدید سازمان مبنی بر حمایت موثر از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و افزایش کارایی و اثر بخشی آن ها، از طریق سامان علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف)، پژوهشگران محترم می توانند عناوین پژوهشی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در قالب فرم شماره یک (پیوست) تکمیل و به بخش مطالعات و تحقیقات اداره کل ارائه نمایند.

مزید آگاهی، شرایط عمومی عناوین پیشنهادی به شرح زیر اعلام می گردد:

1. عناوین پیشنهادی، مسئله محور بوده و به منظور حل مسائل و چالش های مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان انجام شود.

2. امکان اجرای نتایج حاصله در سازمان یا بندر را داشته و یا منجر به توسعه علوم و دانش حمل و نقل دریایی گردد.

3. موجب افزایش کارایی و بهبود سطح خدمات و فرآیندهای بندری گردد.

4. در مدت شش ماه تا یک سال توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دو و نیم الی سه سال توسط دانشجویان دکتری قابل انجام باشد.

5. پروپوزال هایی که مصوب دانشگاه ها را دریافت نموده و در حال انجام می باشند، مشمول حمایت سازمان نبوده و نباید در فهرست عناوین پیشنهادی قرار بگیرد.

 

دانلود فرم شماره یک بنادر

   

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۳۴

پژوهشگران محترم می توانند به منظور ارسال عناوین پژوهشی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، با بهره گیری از فایل راهنما (پیوست) که در آن کلیه مراحل مربوط به تکمیل فرم شماره یک و فرآیند ارسال و تایید عناوین پیشنهادی به صورت تصویری نشان داده شده است، اقدام نمایند.

 

فایل راهنمای تصویری فرآیند حمایت از پایان نامه تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۳۷
 
 

پایان نامه های ثبت شده در سامانه مدیریت دانش در سال 1401

عنوان

سال ثبت

نقش سرمایه ساختاری در ایجاد مزیت رقابتی از طریق هوشمندی رقابتی در شرکتهای ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در گیلان

1401

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران

1401

سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب کوال‌‌

1401

نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از هوشمندی رقابتی در شرکاهای ارائه کننده خدمات انفورماتیکی در استان گیلان

1401

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های کشتیرانی در بندرانزلی با توجه به نقش تعدیل گری فعالیت های کارآفرینانه

1401

تاثیر بدبینی سازمانی ادراک شده بر غرور سازمانی ادراک شده با نقش تعدیلگر متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان

1401

افزایش بهره و پهنای باند تقویت کننده های تمام دیفرانسیلی با استفاده از تکنیک فیدبک مثبت

1401

 

 
 

عنوان پایان نامه

سال ثبت

بررسی عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی س-ب قبل و بعد از اجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

1400

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

1400

بررسی شکاف بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - بندرانزلی

1400

بررس عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات خودکار بانکی (مورد مطالعه: مشتریان خدمات خودکار بانکی در بندرانزلی)

1400

رابطه بین وفاداری به مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

1400

عوامل موثر بر فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات در بین کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

1400

شناسایی زمینه های توسعه شناسایی گردشگری دریایی در بندر چمخاله بر اساس مدل SWOT

1400

ارزیابی کنوانسیون بازیافت کشتی و آثار الحاق و اجرای آن در ایران

1400

حق تعیین مسکن زوجه از طرف زوج در فقه و حقوق موضوعه

1399

 

 

   

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۵۸