پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

پیشنهادات

 

 

 

امروزه نظام­های مدیریتی به عنوان نرم­افزارهای فن­آوری و ابزارهای اصلی فرآیند توسعه محسوب می­شوند. این موضوع بر این اساس استوار است که نظریه­های پیشرفته، ‌منابع انسانی را از عوامل زیربنایی در فرآیند توسعه می­شناسند و هرگونه توفیق در فرآیند توسعه پایدار را مشروط به توفیق در توسعه منابع انسانی می­دانند از این­رو اهمیت و ضرورت توجه به نظام­های مدیریتی توسعه­دهنده منابع انسانی مشخص می­شود.

یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه در فرآیند توسعه کلی کشور دارد نظام مدیریت مشارکتی است این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد هم از لحاظ نظری و هم در عمل آزمون­های خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و هم اکنون از جایگاه مناسبی در بسیاری از شرکت­ها و سازمان­های موفق برخوردار است.

نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش­های حل مسایل و ارتقای بهره­وری سازمان، فعالانه اندیشیده، حاصل آن را در قالب طرح­ها و پیشنهادها به سازمان ارایه می­کنند. بدین طریق یک نظام هم فکری و هم­اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان وجود دارد و مدیریت سازمان از گنجینه طرح­ها، ‌اندیشه­ها و راه­حل­ها برخوردار شده و برای نیل به اهداف سازمانی از آنها بهره می­جوید.

در این نظام برای خلاقیت­های کلیه اعضای سازمان ارزش قایل شده و در تصمیم­گیری­ها از آنها استفاده می­شود. ایجاد و تداوم این نظام نتایج و پیامدهای مثبت و مطلوب متعددی از جمله افزایش سطح انگیزش، خود باوری و خلاقیت و نوآوری کارکنان را در بردارد.  

 

اهداف :

نظام پیشنهادها با هدف بهره­مندی از خرد و قوه تفکر کارکنان برای بهبود فرآیندها، ارتقای خدمات و رفع مشکلات سازمانی، کاهش هزینه­ها و همچنین افزایش روحیه مشارکت افراد و رضایت آنان بکار گرفته می­شود.

برخی از اهداف مورد نظر این نظام در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به شرح زیر می باشد :

•  گسترش فرهنگ مشارکت

•  برانگیختن افراد به تفکر و اندیشه در حوزه فعالیت خود

•  فراهم شدن زمینه مناسب جهت بروز خلاقیت­ها و به فعلیت رسیدن استعدادها

•  افزایش کیفیت و کمیت خدمات، بهبود امور و ایجاد آمادگی لازم جهت پذیرش تغییرات سازنده

•  بهبود شرایط محیط کار

•  ایجاد انگیزه اعتماد به نفس و تعلق سازمانی و حذف انزوای اجتماعی و نقش سایه­ای

•  کاهش هزینه­های جاری سازمان

•  ایجاد هم­افزایی در مجموعه سازمان

•  بالا بردن بهره­وری سازمانی از طریق بهبود ارتباطات و روابط متقابل

•  افزایش دانسته­های مدیریت در مورد کار و در نتیجه افزایش توان آنها

•  افزایش رضایت کارکنان، مدیران و ارباب رجوع

•  جمع­آوری نظرات کارکنان، مدیران در جهت حل مسایل و مشکلات سازمان

•  شناسایی و رفع اتلاف­های سازمانی به منظور بهبود مستمر در فرآیندهای کاری سازمان

•  شناسایی افراد خوش فکر، جستجوگر و ممتاز

•  همسو نمودن اهداف و آرزوهای کارکنان، مدیران

پیشنهاد

پیشنهادات برتر در سال 1395  

پیشنهاد شماره 1 : 

نام ونام خانوادگی پیشنهاددهنده  :ایوب پورصادق-پیام روشن

 ایوب پورصادق.jpg

معاونت /اداره کل:معاونت دریایی وبندری

 

عنوان پیشنهاد:          استفاده از روبات برای بازدید از مخازن و انبارهای کشتیها توسط افسران کنترل و بازرسی

شماره پیشنهاد:       1070                     تاریخ ارائه پیشنهاد:13/10/1395

پذیرفته شده:             بلی                    اجراشده:پذیرفته شده توسط کارگروه

 

 تشریح وضع موجود:   در حال حاضر به صورت نیروی انسانی و باخطرگاز گرفتگی و مسمومیت ، مصدومیت و سقوط این کار انجام می شود

ارائه پیشنهادبهبود:   استفاده از روبات با دوربین فیلمبرداری و ثبت مستندات و ارایه گزارش

نتایج حاصل ازاجرای پیشنهاد(میزان افزایش درآمد،میزان کاهش هزینه،رفع چالش سازمانی ،بهبودفرایند،...):

بازدید وبررسی کار آمدتر از کشتیها و شناسایی نقاط معیوب و آسیب دیده کشتیها و ممانعت از خروج تا رفع نقص.جلوگیری از سوانح دریایی و افزایش ضریب ایمنی کشتیها

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیشنهاد شماره 2:

 

 

 

نام ونام خانوادگی پیشنهاددهنده:   داودغلامی خمیران-حمیدرضانداف -سیدمحمدعلی احمدی-مهدی کامیاب فرح بخش

کامیاب فرح بخش.jpgحمید رضا نداف.jpgداود غلامی.jpgمحمد علی احمدی.jpg

معاونت /اداره کل:     معاونت دریایی وبندری 

  عنوان پیشنهاد:     سریال کوبی روی بدنه موتورقایق ها

 

تشریح وضع موجود:    مخدوش یا مفقود بودن شماره سریال موتور در بسیاری از قایق ها، و عدم امکان بررسی اصالت موتورها، اقدام غیر قانونی مالکین و فروشندگان تجهیزات دریایی درخرید و فروش گواهینامه ثبت و پلاکهای ثبتی، و درج شماره سریال جعلی بر روی سایر موتورها

 ارائه پیشنهادبهبود: یک دستگاه سریال کوب کامپیوتری بمنظور درج اطلاعات بر روی بدنه موتور قایق ها خریداری گردد

اطلاعات قایق شامل شماره سریال و قدرت موتور، شماره ثبت و محل فعالیت قایق بر روی بدنه موتور حک شود.

 نتایج حاصل ازاجرای پیشنهاد(میزان افزایش درآمد،میزان کاهش هزینه،رفع چالش سازمانی ،بهبودفرایند،...)

انتظار می رود با اتمام طرح، نظارت مستمر بر کلیه قایق های ثبت شده و امکان شناسایی و برخورد قانونی با قایق های فاقد هویت با سهولت بیشتری انجام پذیرد . همچنین قاچاق بی رویه موتور قایق از بنادر جنوبی با توجه به افت چشمگیر تقاضا به دلیل بی هویت بودن آنها، متوقف شده یا به حداقل برسد. (سالانه بالغ بر دو میلیارد تومان موتور قاچاق به استان وارد می گردد)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیشنهاد شماره 3:

نام ونام خانوادگی پیشنهاددهنده:   مهنازفرح بخش

 

 

 معاونت /اداره کل:    معاونت طرح وتوسعه

عنوان پیشنهاد: اجرای دوره های JOTجهت بهره مندی از تجربیات ودانش سازمانی

شماره پیشنهاد:       947                                                      تاریخ ارائه پیشنهاد:8/3/1395

پذیرفته شده:         بلی                                                         اجراشده:بلی

 

تشریح وضع موجود:   در حال حاضر در برخی موارد بصورت جزیره ای  وانفرادی عمل می شود

ارائه پیشنهادبهبود:   درصورت اجرای برنامه فوق، هر واحد کارکنانی سیستمی خواهد داشت.

نتایج حاصل ازاجرای پیشنهاد(میزان افزایش درآمد،میزان کاهش هزینه،رفع چالش سازمانی ،بهبودفرایند،...)بهبود کارایی وافزایش هماهنگی  در امور .وخروج از حالت سکون.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پیشنهاد شماره 4:

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده : علی دهگان ، مهران الماسی، علی نظری

 معاونت /اداره کل:   معاونت فنی ونگهداری

عنوان پیشنهاد:    پانتون تخلیه مواد لایروبی

شماره پیشنهاد:       908                                                      تاریخ ارائه پیشنهاد:27/11/1395

پذیرفته شده:         بلی                                                         اجراشده:بلی

 

تشریح وضع موجود:   این نمونه کار در سطح بنادر ایران برای اولین مرتبه در حال اجرا خواهد بود

ارائه پیشنهادبهبود:     با این روش میتوان نسبت به ایجاد عمق بیشر در کانال دسترسی اقدام و از لایروب کاتر ساکشن برای نگهداری  بنادر استفاده نمود   درصورتیکه لایروبهای کاتربرای ساختن بنادراستفاده می شوند.                                                                                    

نتایج حاصل ازاجرای پیشنهاد(میزان افزایش درآمد،میزان کاهش هزینه،رفع چالش سازمانی ،بهبودفرایند،...)

با توجه به نیاز بنادر به پهلودهی شناورهای تجاری و ایجاد بستر های مناسب ازنظر ایمنی برای تردد شناورها در کانال  دسترسی و حل مشکل حمل مصالح لایروبی شده در بنادر به خط ساحلی از طریق خشکی این روش بسیار پر فایده و باعث رهایی بنادر از مسائل مربو ط به گل نشستن شناور ها خواهد شد.