سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵
 

جهت دانلود هر کدام از پیوست ها بر روی آن کلیک کنید:

 

طرح پژوهشی مسئله محور درون سپاری

نیازسنجی پروژه های درون سپاری

   

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۱۹