چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اخبار

با حضور نمایندگان ستاد و بنادر در امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوری استان گیلان صورت گرفت؛

جلسه بازنگری و یکپارچه سازی فرآیند های عملیات دریایی برگزار شد

جلسه بازنگری و یکپارچه سازی فرآیند های عملیات دریایی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، در راستای بازنگری و یکپارچه سازی فرایند های عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی با حضور نمایندگان سازمان مرکزی و بنادر جلسه کارگروه بازنگری فرآیند های عملیات دریایی بنادر کشور جهت مستندسازی اقدامات و روش های اجرایی و همچنین ایجاد زمینه الکترونیکی کردن خدمات دریایی و مهندسی فرایندهای عملیات دریایی در اداره امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد.
در این جلسات که به مدت سه روز برگزار شد فعالیت ها و روش های اجرایی عملیات دریایی شامل ورود و خروج شناورها، راهنمایی، عملیات یدک کشی، مخابرات و  ارتباطات دریایی و همچنین انجام فعالیت های اسنادی مرتبط با شرکت های کشتیرانی مورد بررسی و مهندسی مجدد قرار گرفت تا پس از تکمیل و تصویب به صورت یکپارچه و یکسان در کلیه بنادر کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.


Ghchccu
Hhfdd

 

۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷
تعداد بازدید : ۳۸۹