دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

اخبار

گزارش تصویری بهره برداری از پروژه های مجتمع بندری انزلی با حضور وزیر راه و شهرسازی

گزارش تصویری بهره برداری از پروژه های مجتمع بندری انزلی با حضور وزیر راه و شهرسازی

عکس: دانیال ابراهیمی و داریوش شعبانی

 

قفتصق 1

افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 13
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 12
قفتصق 2 

افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 11Jgfff
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 10
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 9
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 8
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 7
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 6
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 5
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 4
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 3
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 2
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 1

افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 19
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 18
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 17
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 16
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 15
افتتاح پروژه بنادر گیلان با حضور وزیر راه 14
                   

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳:۰۸
تعداد بازدید : ۲۷۷